BTS Group AB tecknar avtal med GM Holden – Australiens ledande bilkoncern

Stockholm, Sverige och Sydney, Australien – BTS Group AB (publ), GM Holden har gett BTS, ett av världens största och mest framgångsrika konsult- och utbild-ningsföretag inom området affärssimuleringar uppdraget att utveckla och leverera ett projekt för strategisk företagsutveckling som syftar till att stödja GM Holden i imple-menteringen av kritiska värdeskapande beslutsprocesser i GM Holdens Australien-siska nätverk av återförsäljare. Projektet är baserat på ett 2 samt 2 ½ dagar långt utbildningsprogram med målsätt-ningen att utveckla deltagarnas förmåga i att ta rätt affärsmässiga beslut med fokus på kundnöjdhet och de faktorer som driver och påverkar lönsamheten för ett bilför-säljningsföretag. Deltagarna kommer att arbeta i en realistisk datorbaserad simule-ring som är baserad på BTS ledande simuleringsteknologi, som har designats, ut-vecklats och skräddarsytts för att reflektera den lokala affärsmiljön för GM Holdens återförsäljare i regionen. Målgruppen för projektet är initialt 300 av GM Holdens återförsäljare i Australien och Nya Zeeland. ”Vi är mycket glada över den fantastiska feedback vi har fått efter de första pilotpro-jekten. BTS har en stark närvaro på den globala marknaden bland bilföretagen nå-got som självklart kommer GM Holden till godo i projektet.” säger Jonas Butautis, BTS chef i Victoria, Australien. ”Detta projekt bekräftar vårt åtagande att leverera projekt av yppersta kvalitet till våra kunder. Avtalet med GM Holden är en viktig mil-stolpe i utvecklingen av vårt Melbourne kontor. BTS Group arbetar till stor del med stora internationella företag och då oftast direkt med företagens högsta ledning. GM, Vodafone, Boeing, Telstra, Adobe, HP, Cisco, DHL, Honda, Toyota, GAP, SonyEricsson, Nokia, Scania, Volvo samt Sony är bra exempel på stora internationella företag där BTS genomför eller har genomfört pro-jekt under den senaste tiden. För mer information, kontakta: Thomas Ahlerup Senior Vice President Corporate Communications BTS Group AB Phone +46-8-5870 7076 Mobile +46-768-966 300 E-mail thomas.ahlerup@bts.com Christian Ankarcrona Vice President Investor Relations Phone +46-8-5870 7022 Mobile +46-708-150 368 E-mail christian.ankarcrona@bts.com Hemsida: www.bts.com Om GM Holden GM Holden är Australiens ledande bilföretag, de tillverkar fordon och motorer, samt reservdelar. Holden är ett av landets mest välkända varumärken och tillverkade mer än 165 tusen fordon 2004. Ytterligare information om GM Holden finns på www.holden.com.au

Om oss

BTS Group AB är ett internationellt konsult- och utbildningsföretag inom affärsmannaskap. BTS stödjer företag att genomföra förändringar och resultatförbättringar med hjälp av datorbaserade skräddarsydda simuleringsmodeller.

Prenumerera

Dokument & länkar