Penser Access: BTS Group - BTS bästa kvartal och helår någonsin

BTS redovisar sitt bästa kvartal och helår någonsin. Nettoomsättningen för det fjärde kvartalet uppgick till SEKm 368 (336), vilket var i linje med vår prognos. Tillväxten blev därmed 16% mot ett starkt jämförelsekvartal 2016, justerat för valutakursförändringar. Rörelseresultatet landade på SEKm 48,8 (45,1) vilket motsvarar en marginal på 13%. Även här kom resultatet in precis enligt för​väntan där vi räknade med SEKm 48,6. Samtliga större enheter visar god tillväxt. Under det fjärde kvartalet gjordes två förvärv; MTAC och Coach in a Box, där båda utvecklas enligt förväntan med goda synergier och resultat. BTS guidar för att resultatet före skatt blir bättre under 2018 än föregående år. Då det fjärde kvartalet kom in enligt våra estimat kvarstår vi vid våra​ prognoser ​för 2018-19​ och samtidigt justerar ned risken i aktien till låg med medelhög potential​.

Läs den fullständiga analysen: https://drive.google.com/file/d/10IjbhLdxm45jxzVoFi8d4a55os1pzH25/view

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se 

Om oss

BTS Group AB är ett internationellt konsult- och utbildningsföretag inom affärsmannaskap. BTS stödjer företag att genomföra förändringar och resultatförbättringar med hjälp av datorbaserade skräddarsydda simuleringsmodeller.

Prenumerera