Penser Access: BTS Group - Verksamheten tuggar på i stabil takt

BTS redovisar sitt bästa första kvartal någonsin med en nettoomsättning på SEKm 299,4 (274,0), motsvarande en valutarensad tillväxt på 15%. Rörelseresultatet uppgick till SEKm 20,4 (16,4) med en rörelsemarginal på 6,8% (6,0%). I och med förvärven i slutet av 2017 hade vi hoppats på drygt 5% högre försäljning och en marginal på 7,0%.  Man bör samtidigt inte lägga alltför stor vikt på endast en kvartalsdatapunkt då det första kvartalet är historiskt ett säsongsmässigt svagt kvartal. Bolagets största enhet, BTS Nordamerika, som står för 46% av koncernens omsättning, redovisar en fortsatt stabil valutarensad tillväxt på 16% Y/Y.  Bolaget kvarstår vid sin guidning om resultatet före skatt blir bättre än föregående år, där 2017 var bolagets bästa helår någonsin. På 2018 års estimat handlas BTS på P/E 18x och EV/EBIT 12x, vilket bedöms som fortsatt attraktivt givet bolagets stabila historiska och förväntade tillväxttakt. Vi bibehåller vår bedömning om att potentialen i aktien är medelhög till en låg risk.

Läs den fullständiga analysen: https://epaccess.penser.se/analys/verksamheten-tuggar-pa-stabil-takt/

Download report (Eng): https://drive.google.com/file/d/1rbCpwQQHbmirfhQPE6rNfObFg5oXQ1NV/view?usp=sharing

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se 

Om oss

BTS Group AB är ett internationellt konsult- och utbildningsföretag inom affärsmannaskap. BTS stödjer företag att genomföra förändringar och resultatförbättringar med hjälp av datorbaserade skräddarsydda simuleringsmodeller.

Prenumerera