AR-BOLAGEN CRUNCHFISH OCH BUBLAR GROUP INLEDER SAMARBETE

Crunchfish och Bublar Group inleder ett strategiskt samarbete med fokus på Augmented Reality (AR) i mobiltelefonen kopplat till innovativa spelupplevelser.
Samarbetet syftar till att kombinera avancerad spelutveckling med AR-teknik och modern gestbaserad interaktion.

Nasdaq First North-noterade Crunchfish har inlett ett samarbete med NGM MTF-noterade Bublar Group (”Bublar”) avseende interaktion i spel och applikationer med AR. Initialt ligger fokus på de olika applikationer Bublar har under utveckling, med intentionen att utvärdera förutsättningarna för ett bredare samarbete inom nya tillämpningsområden.

Crunchfish är ett AR-bolag som erbjuder teknologier och tjänster för bland annat AR-applikationer och utveckling av nya användarupplevelser i mobiltelefoner och smarta glasögon. Bolaget har åtta års erfarenhet inom mobil interaktion och en mjukvara som finns installerad i miljontals enheter från ledande tillverkare inom konsumentelektronik. Bublar utvecklar en spelportfölj inom genren ”real-world games” och förbereder för närvarande lanseringen av mobilspelet ”Glowing Gloves”, vilket baseras på AR och rörelsestyrning av mobilen.

”Crunchfish är en naturlig partner för oss genom att vi delar målsättningen att flytta fram positionerna inom våra respektive verksamhetsområden och deras position inom flera
teknologiområden är stark,” säger Magnus Granqvist, VD på Bublar.

”Samarbetet med Bublar är spännande eftersom det öppnar upp möjligheter mot den mobila AR-världen. Tillsammans kan vi tänja på gränserna för mobila applikationer och samtidigt visa på kraften i interaktion med handgester inom AR. Jag ser att detta kan vara starten på ett fruktsamt samarbete där vi tillsammans kan ta tillvara den snabba utveckling som sker både inom AR och spelbranschen,” säger Joakim Nydemark, VD på Crunchfish.

”Framtidens interaktion och visualisering i 3D inom både AR- och VR måste gå hand i hand för en lyckad användarupplevelse. Crunchfish och Bublar kan nu tillsammans utveckla
nyskapande spel och applikationer med geststyrning för såväl dagens stora mobiltelefonmarknad som det snabbväxande segmentet för smarta glasögon där händernas rörelser blir det naturliga användargränssnittet,” säger Kenneth Häggmark, Innovationschef på Bublar.

För ytterligare information, kontakta:

Magnus Granqvist, VD Bublar Group AB (publ), Skeppargatan 8, 114 52 Stockholm

 Telefon: 08-559 251 20. Epost: investorrelations@bublar.com  

Joakim Nydemark, VD Crunchfish AB (publ), Stora Varvsgatan 6A, 211 19 Malmö

Telefon 0706 35 16 09. Epost: ir@crunchfish.com

VIKTIG INFORMATION

Denna information är sådan information som Bublar Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 juni 2018 kl. 08.30 CET.

OM BUBLAR GROUP

 Bublar skapar framtidens mobilupplevelser genom att tillhandahålla spel och appar som kombinerar den senaste tekniken inom de snabbväxande segmenten augmented reality (AR) och platsbaserade tjänster. Bolaget har en egenutvecklad mjukvaruplattform som möjliggör för bolaget att skapa mobilspel och tjänster där stora volymer av användare i realtid kan interagera och kommunicera med varandra.

Bolagets mentor är G&W Fondkommission (Tel: 08-503 000 50). Bublar är noterat på NGM Nordic MTF. Mer information finns på bolagets hemsida: www.bublar.com

OM CRUNCHFISH 

Crunchfish utvecklar och marknadsför AR-teknologi som skapar nya interaktionsmöjligheter för industriella och sociala applikationer samt m-handel. Bolagets teknologier gör det möjligt att styra konsumentelektronik med gester samt skapa innovativa m-handelslösningar. Crunchfishs teknologier licensieras till hårdvarutillverkare och applikationsbolag och finns för närvarande tillgänglig i miljontals enheter från globala aktörer. Crunchfish är noterat vid Nasdaq First North sedan 2016. Bolaget grundades 2010 och har huvudkontor i Malmö. Besök crunchfish.com för ytterligare information.

 

Prenumerera

Dokument & länkar