BUBLAR GROUPS ÅRSREDOVISNING HAR PUBLICERATS

Årsredovisningen för Bublar Group AB (publ) verksamhetsår 2017 har idag publicerats på bolagets webbplats bublar.com och bifogas här som en pdf.

Aktieägare och övriga som önskar erhålla ett tryckt exemplar ombeds kontakta bolaget via e-post investorrelations@bublar.com alternativt telefon +46 (0)8-559 251 20.

KONTAKT: För ytterligare information vänligen kontakta: Magnus Granqvist, VD magnus.granqvist@bublar.com alternativt  Anders Lindell, CFO anders.lindell@bublar.com

Bublar Group AB (publ), Skeppargatan 8, 114 52 Stockholm  Telefon: +46 (0)8-559 251 20 Hemsida: www.bublar.com, E-post: hello@bublar.com

RÅDGIVARE: G&W Fondkommission är Bolagets mentor. Bublar är noterat på NGM Nordic MTF. Bublar Group AB (publ)

Prenumerera

Dokument & länkar