KVARTALSRAPPORT, 1 JANUARI – 31 MARS 2018 BUBLAR GROUP AB (PUBL)

JANUARI - MARS 2018

• Nettoomsättningen uppgick till 290 TSEK (0 TSEK) under kvartalet för Bublar Group AB (publ), (”Bublar”).
Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) blev -4 647 TSEK (-2 895 TSEK) under kvartalet och Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -5 336 TSEK (-2 927 TSEK) under kvartalet. De högre förlustvärdena reflekterar att Bublar endast aktiverat 24 TSEK (2 595 TSEK) under kvartalet därför att den tekniska plattformen tagits i kommersiellt bruk.

• Försäljningen relaterar i huvudsak till ett påbörjat initialt projekt med en stor internationell koncern för att utforska möjligheterna med Augmented Reality i de mer än 500 miljoner kundmöten per år som bolaget hanterar.

• Likvida medel i koncernen uppgick per balansdagen till 14 484 TSEK (2 418 TSEK).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

• Bublar förbereder lansering av ett unikt sportspel i mobilformat med namnet Glowing Gloves. Bublar bedömer att bolaget blir en av de första spelutvecklarna i världen att lansera ett sportspel i den här formen baserat på Apples AR-teknik för mobiler.

KOMMENTARER FRÅN VD MAGNUS GRANQVIST

Första kvartalet har framförallt handlat om att skapa nya spelprodukter baserat på vår utvecklingsplattform: boxningsspelet Glowing Gloves och ett MMO-spel under arbetsnamn Mercury, som båda kommer att lanseras under året. Vår sociala app Placie betalanserades i slutet av november 2017 och finns tillgänglig via AppStore och Google Play. Genom att kombinera Augmented Reality och platsbaserad teknik kan användarna placera ut egna bilder på verkliga platser och dela sitt innehåll med andra användare globalt. Appen nådde snabbt tiotusentals användare och visade hur Bublars realtidsmotor för användargenererat innehåll kan fungera. Vi kan konstatera att det kräver tid och kapital att nå kritisk volym av användarinnehåll samtidigt som det är en utmaning att generera intäkter på ett tidigt stadium i en social app.

Vi har under kvartalet därför valt att även satsa på nya spel. Gemensamt för produktionerna är att vi kan återanvända stora delar av plattformen vilket kortar ner utvecklingscyklerna. Glowing Gloves planeras att testas i betaversion redan under andra kvartalet och vi har fått bra publicitet i olika medier. Vi använder Apples senaste AR-teknik för rörelseigenkänning som vi kombinerar med en player-vs-player-funktionalitet för att skapa en helt ny spelupplevelse i mobiltelefonen. Det ska bli mycket spännande att följa betalanseringen inom kort. MMO-spelet Mercury återanvänder än mer delar av vår plattform från Placie, såväl vårt snabba kartsystem som möjligheten att låta stora volymer av användare kunna interagera med varandra i en och samma spelvärld. Här utgör hela världen den fantasifulla spelplanen. Mer information om Mercury kommer framöver och vi har goda förhoppningar att skapa något riktigt stort inom den nu växande och populära MMO-genren i mobilvärlden.

Varumärkessamarbeten

Vi har som målsättning att få till samarbeten med såväl IP:n med kända karaktärer från spel-, film- och tv-världen, som med varumärken inom B2C-sektorn. Vi är i dialog med två IP-aktörer och strävar efter att få till avtal inom de närmaste månaderna. Bublars kompetens inom Augmented Reality och 3D-visualisering börjar nu efterfrågas utanför spelvärlden. Under kvartalet har vi genomfört ett kunduppdrag som visar hur AR kan användas i försäljningsprocessen för att visualisera och testa produkter virtuellt, bland annat med ansiktsigenkänning. Kundresponsen har varit över förväntan och vi har stor förhoppning om ett vidare samarbete med kunden som erbjuder varor och tjänster till mer än 500 miljoner konsumenter årligen.

Finansiell status

I det memorandum som publicerades i samband med inbjudan till teckning av units i Bublar Group under september 2017 uttrycktes två finansiella mål; 1) att börja generera intäkter från H1 2018, och 2) att uppnå positivt kassaflöde vid utgången av H1 2019. För att fortsätta bygga Bublars position och med kraft kunna lansera och marknadsföra de spelprodukter som nu utvecklas bedöms att befintligt rörelsekapital inte är tillräckligt utan att bolaget förmår generera intäkter. Om inte intäkterna utvecklas tillräckligt snabbt behöver bolaget kapitaliseras upp.

Vi har byggt upp en komplett spelstudio med talanger som nu skapar mobilupplevelser i absolut teknisk framkant. Spelen Glowing Gloves och Mercury är unika såväl tekniskt som användarmässigt och kommer visa hur nästa generations mobilspel kan se ut. Om vi landar avtalen om samarbete med IP ägare med kända karaktärer som diskuteras ovan, kommer vi att ha minst tre tydliga projekt i pipelinen. Ur ett riskperspektiv har vi då nått en diversifiering mellan egna spel och spel baserade på redan etablerade karaktärer. Vi har skapat en plattform som används i skarp drift och som gör att vi som en få utvecklare i världen kan skapa AR-baserade fleranvändarspel. Vi ser nu också initial efterfrågan från kunder och partners som vill tillvarata möjligheterna som den kommande AR-tekniken ger tack vare kraftfullare mobiltelefoner. Bublar står bra positionerat, vi har ett mycket bra tryck i spelstudion och tar nu fram unika produkter med stora kommersiella möjligheter.
VD MAGNUS GRANQVIST

FULLSTÄNDIG KVARTALSRAPPORT

För kvartalsrapporten i sin helhet hänvisas till:

https://bublar.com/investors

KONCERNENS VERKSAMHET

Bublar Group är ett teknik- och spelutvecklingsbolag med säte i Stockholm. Koncernen består av moderbolaget Bublar Group AB (publ) och det helägda dotterbolaget Virtual Brains AB. Augmented Reality (AR) är en teknik för att i realtid förstärka den verkliga världen med lager av digitala objekt och information. I dagsläget kan skärmen i mobiltelefonen användas för att presentera denna utökade verklighet i t ex spel och andra tjänster. Bublar ska skapa framtidens mobila upplevelser genom att utveckla och lansera spel och appar som kombinerar den senaste tekniken inom AR och platstjänster.

För att kunna infria visionen har bolaget utvecklat en egen mjukvaruplattform som möjliggör skapandet av mobilspel och tjänster där stora volymer av användare i realtid kan interagera såväl med varandra som med data kopplat till geografiska platser. Bolaget har kunnat testa plattformen i skarp drift genom lansering av en första applikation mot konsumentmarknaden. Ett intensivt utvecklingsarbete pågår för att utveckla och publicera fler applikationer och spel.

AKTIEN

Bolagets aktier är upptagna till handel på NGM Nordic MTF med G & W Fondkommission, telefon 08-503 000 50, som bolagets Mentor.

NÄSTA RAPPORTTILLFÄLLE

Rapport för kvartal 2 2018 publiceras den 17 augusti.

VIKTIG INFORMATION

Denna information är sådan information som Bublar Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 maj 2018 kl. 08.30 CET.

KONTAKT

För eventuella frågor kring kvartalsrapporten, vänligen kontakta Magnus Granqvist, VD eller Anders Lindell, CFO. Bublar Group AB (publ), Skeppargatan 8, 114 52 Stockholm. Telefon: 08-559 251 20 Hemsida: www.bublar.com , e-post: investorrelations@bublar.com
 

Prenumerera

Dokument & länkar