RÄTTELSE AVSEENDE BUBLARS LICENSAVTAL

Bublar skrev i tidigare pressmeddelande att ”det japanska bolaget omsätter ca 4,5 miljarder USD”. Bublar vill tydliggöra att omsättningen avser bolagets licensierade produkter i konsumentled (retail sales 2017). Källa: licenseglobal.com

BUBLAR I KORTHET

Bublar skapar framtidens mobilupplevelser genom att tillhandahålla spel och appar som kombinerar den senaste tekniken inom de snabbväxande segmenten augmented reality (AR) och platsbaserade tjänster. Bolaget har en egenutvecklad mjukvaruplattform som möjliggör för bolaget att skapa mobilspel och tjänster där stora volymer av användare i realtid kan interagera och kommunicera med varandra.

Bolagets mentor är G&W Fondkommission (Tel: 08-503 000 50). Bublar är noterat på NGM Nordic MTF.

KONTAKT

Bublar Group AB (publ), Skeppargatan 8, 114 52 Stockholm Telefon: 08-559 251 20 Hemsida: www.bublar.com, E-post: investorrelations@bublar.com För eventuella frågor kring pressmeddelandet vänligen kontakta Magnus Granqvist, VD.

VIKTIG INFORMATION

Denna information är sådan information som Bublar Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 juni 2018 kl. 18.00 CET.

Prenumerera

Dokument & länkar