Buildsmart lägger grönt tak på Karlstads nya äldreboende

Oskarslunds vårdboende i Karlstad får nu ett miljövänligt tak från Buildsmart, som ägs av Derbigum. Nybygget täcks till en del av ett grönt tak med sedum, ovanpå ett tätskikt från Derbigum. Samtidigt får en annan del av taket Derbigum Olivin, ett tätskikt som innehåller ett mineral som neutraliserar luftens koldioxid. Huset byggs av Peab på uppdrag av Karlstad kommun och taket läggs av Din Takläggare i Arvika. Vårdboendet ska vara klart för inflyttning i slutet av nästa år. 

Stockholm 2015-11-03

Det nya vårdboendet i Karlstad ska rymma 95 lägenheter och är anpassat för demenssjuka. Byggnaden ligger tätt intill naturen, och ska inrymma alla funktioner som behövs för de boende. Arkitekter är Tengbom, med Ingela Marvik som ansvarig arkitekt.

Nybygget har en genomgående miljövänlig profil där tätskiktet är en viktig del. Derbigumtätskikt läggs på 6600 m2, där ungefär hälften består av Derbigum Olivin som innehåller ett mineral som heter olivin. När det regnar på taket reagerar det med vattnet och bildar tillsammans med luftens koldioxid ofarliga ämnen som rinner bort med regnvattnet. På så sätt kan en del av koldioxiden neutraliseras och taket kan bidra till att bekämpa växthuseffekten.

- Våra tak har ofta en miljöfunktion, allt från rakt igenom ekologiska tätskikt till tak som kan sänka energikostnaderna genom att reflektera bort solljus. När man bygger hållbart är det även viktigt att tänka långsiktigt, så att byggmaterialen både tillverkas miljövänligt och kan återvinnas, säger Bengt Løkke, vd för Buildsmart och Derbigum Norge.

Ungefär halva taket täcks av Derbigum SP4 AR, ett material som är gjort för att hålla i minst 30 år, vilket gör att miljöpåverkan över hela livslängden också minskar. Tätskiktet tillverkas dessutom i en miljöcertifierad fabrik och kan återvinnas. På vårdboendet kommer det ovanpå tätskiktet läggas ett grönt sedumtak.

Miljötänket är konsekvent även i andra delar av byggnaden, till exempel genom att solfångare används för att värma varmvattnet. Byggnaden blir en certifierad Miljöbyggnad, minst på silvernivå, och kommer stå färdig i december 2016.


För mer information, kontakta:
Bengt Løkke, VD för Derbigum Norge AS och Buildsmart AB, +47 901 611 96, bengt.lokke@derbigum.no
Michael Falk, Agera PR, tel. 073-397 46 55, michael.falk@agerapr.se

Om Buildsmart
Buildsmart är ett företag som säljer byggmaterial för grönt och hållbart byggande. Buildsmart ägs sedan sommaren 2015 av Derbigum, och är sedan 30 år svensk generalagent för tätskikten från samma företag.  För taket kan Buildsmart erbjuda ekologiska, gröna, vita och koldioxidätande tätskikt med garantier om lång hållbarhet. Företaget erbjuder dessutom ekologisk korkisolering och lösningar för att maximera insläppet av naturligt ljus. Buildsmart har funnits sedan 1983 och hette fram till våren 2013 Eurotak. Företaget har 7 anställda och har sitt huvudkontor i Järfälla. Produkterna säljs genom samarbetspartners över hela landet.
www.buildsmart.se

Om Derbigum
Belgiska Derbigum specialiserar sig på energibesparande och hållbara tätskikt för tak. Företaget startade 1932 som ett familjeföretag inriktat på tätning av tak och platta ytor. Idag gör företaget stora fortlöpande satsningar på utvecklingen av innovativa produkter för ett hållbart och energieffektivt byggande. Derbigum har fyra produktionsenheter: två i Belgien (Lot och Perwez), en i Tyskland (Haßfurt) och en i USA (Kansas City), och har ca 400 medarbetare runt om i världen. Mer än två tredjedelar av produktionen är avsedd för export. ‘Making Buildings Smart’ är Derbigums vision. Detta innebär nyskapande och hållbara taklösningar som utformas efter kundernas behov av energibesparingar, förnyelsebar energi och lång hållbarhet. På så sätt minskar företagets produkter byggnaders miljöpåverkan. www.derbigum.com

Taggar:

Media

Media