Eurotak blir Buildsmart och satsar på hållbart byggande

Eurotak byter namn och blir Buildsmart. Under sitt nya namn satsar företaget på byggmaterial som både är miljövänliga och har lång livslängd. Bland Buildsmarts produkter finns taktätskikt med en rad olika miljöfunktioner, miljövänligt isoleringsmaterial och ljusinsläpp som maximerar dagsljuset inomhus. 

Företaget Eurotak startade redan 1983, och är sedan tidigare mest kända som generalagenter för tätskiktstillverkaren Derbigum. Nya namnet Buildsmart anknyter tydligare till företagets nya inriktning mot hållbara byggmaterial.
-
Eftersom vi satsar allt mer på byggmaterial som på olika sätt har en smart funktion, så tycker vi Buildsmart är ett namn som passar oss bättre, säger Daniel Radomski, vd för Buildsmart Group.
- Vi har länge varit kända för kvalitet, men numera marknadsför vi produkter som är så mycket mer än så. Det är tätskikt som är gjorda på ekologiskt material, som ”äter” koldioxid och som har en vit yta för att reflektera solljus. Dessutom har vi även isolering, ljusinsläpp och radonskydd, fortsätter han.

Henrik Radomski har tidigare varit vd för Eurotak och kommer fortsätta som vd för Buildsmart Sverige. Daniel Radomski kommer träda in som vd för Buildsmart Group.   
- Vi har under senare år byggt upp en produktportfölj som vi ser väcker mycket intresse. Det här gör att vi ser fram emot några spännande år framåt, säger Daniel Radomski.
Företaget hade under 2012 en omsättning på 40 miljoner kronor och har 7 anställda. Huvudkontoret finns i Järfälla strax utanför Stockholm och ett Training Center för installatörer av Buildsmarts produkter finns i Värnamo.

För mer information, kontakta:

Daniel Radomski, vd Buildsmart Group, tel. 08-795 94 80, daniel.radomski@buildsmart.se
Michael Falk, Agera PR, tel. 073-397 46 55, michael.falk@agerapr.se

Om Buildsmart
Buildsmart är ett företag som säljer byggmaterial för hållbart byggande. För taket kan Buildsmart erbjuda ekologiska, gröna, vita och koldioxidätande tätskikt med garantier om lång hållbarhet. Dessutom erbjuder Buildsmart korkisolering och lösningar för att maximera insläppet av naturligt ljus.

Buildsmart har funnits sedan 1983, och hette fram till våren 2013 Eurotak. Företaget har 7 anställda och huvudkontoret finns i Järfälla. Produkterna säljs genom samarbetspartners över hela landet.
www.buildsmart.se

Om Derbigum

Tätskiktsproducenten Derbigum representeras sedan 1983 i Sverige av Buildsmart (tidigare Eurotak), vilket resulterat i över 20 miljoner kvadratmeter tak och innergårdar. Byggnader med tak från Derbigums miljövänliga produktlinje minskar starkt på sin miljöpåverkan, och kan få ökade poäng i miljöklassificeringssystemen LEED och BREEAM. Derbigum är livscykelcertifierat enligt ISO 14040, samt certifierat av Sunda Hus, Byggvarubedömningen och Energy Star. Derbigums tak läggs endast av auktoriserade takläggare. Samtliga tak kvalitetssäkras genom regelbundna kontroller och garantibevis utfärdas för 15 år avseende material, arbete och följdskador. 

Taggar:

Dokument & länkar