Anna-Karin Laurell ny vd på Bukowskis

Anna-Karin Laurell, idag vd för SalusAnsvar inom Folksam, har utsetts till ny vd i Bukowski Auktioner AB. Anna-Karin Laurell efterträder Michael Storåkers, som har beslutat sig för att lämna företaget. Michael Storåkers kommer att kvarstå som vd fram till början av augusti, då Anna-Karin Laurell tillträder. Michael kommer också att sitta kvar i styrelsen.

– Jag är mycket glad över att Anna-Karin Laurell valt att anta utmaningen som vd i Bukowskis. Anna-Karin har lång erfarenhet av att framgångsrikt leda organisationer i utveckling, säger Lukas Lundin, styrelseordförande för Bukowskis.

- Jag är både stolt och glad över att få möjligheten att leda Bukowskis. Företaget har en lång historia och branschen har utvecklats betydligt under senare år, inte minst genom tillväxten för onlineauktioner. Bukowskis Markets starka utveckling hade inte varit möjlig utan den djupa kompetens som företaget besitter när det gäller värdefulla konstföremål. Det är en spännande utmaning att få medverka i denna utveckling, säger Anna-Karin Laurell.

Michael Storåkers meddelade styrelsen i höstas att han hade för avsikt att gå vidare. Han kvarstår som vd fram till början av augusti och kommer även att sitta kvar i bolagets styrelse.

– Jag vill rikta ett stort tack till Michael Storåkers för det imponerande arbete han utfört under de senaste fyra åren. Under hans tid som vd har Bukowskis försäljning ökat mycket kraftigt, och bolaget har genomgått en finansiell turn-around. Samtidigt har det digitala erbjudandet etablerats och varumärket Bukowskis öppnats upp för många fler, säger Lukas Lundin.

– Jag har fått vara med om en fantastisk förändringsresa med mina vänner och enstående kolleger på Bukowskis, nu är det dags att gå vidare, säger Michael Storåkers.

För mer information, kontakta Paulina Sokolow, kommunikationsansvarig, 0702670923, eller paulina.sokolow@bukowskis.com

Bukowskis är störst i Norden på kvalitetsauktioner. Kontor finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping samt Helsingfors. Hos Bukowskis finns Sveriges främsta experter inom klassisk, modern och samtida konst samt design och konsthantverk. VD är Michael Storåkers.

Om oss

Bukowskis är störst i Norden på kvalitetsauktioner. Kontor finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping samt Helsingfors. Hos Bukowskis finns Sveriges främsta experter inom klassisk, modern och samtida konst samt design och konsthantverk. VD är Michael Storåkers.

Prenumerera