FinnvedenBulten vinner nya affärer till ett årligt värde om cirka 240 MSEK

PRESSMEDDELANDE, GÖTEBORG 19 NOVEMBER 2013 | FinnvedenBulten fortsätter att växa och har vunnit ett flertal affärer om sammanlagt cirka 240 MSEK per år. Detta tillsammans med den tidigare aviserade affären, 11 september 2013, om cirka 270 MSEK (30 MEUR) samt Bultens planerade produktionsstart i Ryssland förväntas ge FinnvedenBulten en betydande organisk tillväxt.

“Vi är mycket glada över att under året ha kunnat teckna ett flertal kontrakt och därmed ytterligare stärka FinnvedenBultens position. Det finns dessutom goda möjligheter att fortsätta växa och öka våra marknadsandelar under kommande år. Främst är det division Bultens fullservicekoncept som för närvarande genererar betydande nya affärer”, säger Johan Westman, VD och koncernchef för FinnvedenBulten.

Leveranserna som startar i slutet av 2013 och början 2014 förväntas ge full effekt från 2015 och sträcker sig över ett antal år. De nya affärerna ger ett årligt värde om cirka 600 MSEK, inklusive uppstarten i Ryssland med en initial volym om cirka 90 MSEK, och härrör från ett flertal olika kontrakt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Westman, VD och koncernchef, FinnvedenBulten
Tel: 031-734 59 00, e-post: media@finnvedenbulten.com


Notera: Informationen är sådan som FinnvedenBulten AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 november 2013 kl.08:30.

FinnvedenBulten utvecklar och driver industriella verksamheter vilka erbjuder produkter och tekniska lösningar i metalliska material. Koncernen verkar som samarbetspartner till internationella kunder inom tillverkande industri, främst fordonsindustrin. Verksamheten bedrivs i två divisioner – Bulten och Finnveden Metal Structures – båda med starka positioner inom sina respektive kundsegment. FinnvedenBultens aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. Läs mer på www.finnvedenbulten.se.

Taggar:

Om oss

Bulten är en av de största leverantörerna av fästelement till den internationella fordonsindustrin. Produkterbjudandet sträcker sig från kund­specifika standardprodukter till kundanpassade specialfästelement och omfattar också teknisk utveckling, line-feeding, logistik-, material- och produktionskunnande. Bulten erbjuder ett Full Service Provider-koncept eller delar därav. Företaget grundades 1873, har cirka 1 200 medarbetare i nio länder och huvudkontor i Göteborg. Aktien (BULTEN) är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.bulten.se.