Kallelse till årsstämma i FinnvedenBulten AB (publ)

PRESSMEDDELANDE | GÖTEBORG, 21 mars 2012

I enlighet med NASDAQ OMX Stockholm AB:s regelverk meddelar FinnvedenBulten AB (publ) härmed innehållet i kallelsen till årsstämman.

Årsstämman hålls torsdagen den 26 april 2012 kl. 17.00 i Svenska Mässan, lokal J1, Mässans Gata 20 i Göteborg. Inregistrering till stämman börjar kl. 16.00. Före stämman serveras lättare förtäring.

Kallelsen i sin helhet bifogas detta pressmeddelande. Kallelse kommer, utöver genom annonsering på bolagets hemsida, att ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 26 mars 2012. Att kallelse skett kommer att annonseras i Dagens industri och Göteborgs-Posten samma datum.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Kamilla Oresvärd, Kommunikationschef FinnvedenBulten
Tel: 031-734 59 00, e-post: media@finnvedenbulten.com

Notera: Informationen är sådan som FinnvedenBulten AB ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 mars 2012 klockan 17:30.

FinnvedenBulten utvecklar och driver industriella verksamheter vilka erbjuder produkter och tekniska lösningar i metalliska material. Koncernen verkar som samarbetspartner till internationella kunder inom tillverkande industri, främst fordonsindustrin. Verksamheten bedrivs i två divisioner – Bulten och Finnveden Metal Structures – båda med starka positioner inom sina respektive kundsegment. FinnvedenBultens aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. Läs mer på www.finnvedenbulten.se.

 

 

Taggar:

Om oss

Bulten är en av de största leverantörerna av fästelement till den internationella fordonsindustrin. Produkterbjudandet sträcker sig från kund­specifika standardprodukter till kundanpassade specialfästelement och omfattar också teknisk utveckling, line-feeding, logistik-, material- och produktionskunnande. Bulten erbjuder ett Full Service Provider-koncept eller delar därav. Företaget grundades 1873, har cirka 1 200 medarbetare i nio länder och huvudkontor i Göteborg. Aktien (BULTEN) är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.bulten.se.

Prenumerera

Dokument & länkar