Kammarrätten ger FinnvedenBulten rätt i skattemål

Kammarrätten i Stockholm har i en dom den 11 april 2013 upphävt Skatteverkets omprövningsbeslut av FinnvedenBulten ABs (publ) ("FinnvedenBulten") underskottsavdrag samt beviljar FinnvedenBulten rätt till ersättning för kostnader i samband med målet.

Skatteverket har tidigare genom omprövningsbeslut minskat FinnvedenBultens underskottsavdrag genom att till viss del inte medge avdrag för ränta på aktieägarlån. FinnvedenBulten har vidhållit sin uppfattning med stöd av ledande skatteexperter och överklagat till Kammarrätten. Eftersom Kammarrätten i domen den 11 april 2013 gett FinnvedenBulten bifall i denna skatteprocess medges underskottsavdrag med ytterligare ca 197 MSEK samt ersättning för kostnader i samband med målet om 300 000 SEK. Domen förväntas vinna laga kraft i juni 2013.

Göteborg 16 april, 2013

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Westman, vd och koncernchef, FinnvedenBulten
Tel: 031-734 59 00, e-post: media@finnvedenbulten.com

Notera: Informationen lämnades för offentliggörande den 16 april 2013 klockan 15:00.

FinnvedenBulten utvecklar och driver industriella verksamheter vilka erbjuder produkter och tekniska lösningar i metalliska material. Koncernen verkar som samarbetspartner till internationella kunder inom tillverkande industri, främst fordonsindustrin. Verksamheten bedrivs i två divisioner – Bulten och Finnveden Metal Structures – båda med starka positioner inom sina respektive kundsegment. FinnvedenBultens aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. Läs mer på www.finnvedenbulten.se.

Taggar:

Om oss

Bulten är en av de största leverantörerna av fästelement till den internationella fordonsindustrin. Produkterbjudandet sträcker sig från kund­specifika standardprodukter till kundanpassade specialfästelement och omfattar också teknisk utveckling, line-feeding, logistik-, material- och produktionskunnande. Bulten erbjuder ett Full Service Provider-koncept eller delar därav. Företaget grundades 1873, har cirka 1 200 medarbetare i nio länder och huvudkontor i Göteborg. Aktien (BULTEN) är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.bulten.se.

Prenumerera

Dokument & länkar