Ändrat rapporteringsdatum för delårsrapport januari - juni 2009

Nytt datum för delårsrapporten avseende januari - juni 2009 är den 31 augusti. Göteborg den 26 juni 2009 Bure Equity AB (publ) För mer information kontakta: Carl Backman, VD, tel. 031-708 64 59 Jonas Alfredson, Ekonomidirektör, tel. 031-708 64 41

Om oss

Bure är en långsiktig huvudägare av rörelsedrivande verksamheter. Genom att aktivt utveckla en diversifierad portfölj av professionellt förvaltade bolag och verksamheter är det Bures målsättning att skapa värde och avkastning till sina aktieägare.

Prenumerera

Dokument & länkar