Ändrat rapporteringsdatum för delårsrapport januari - juni 2009

Nytt datum för delårsrapporten avseende januari - juni 2009 är den 31 augusti. Göteborg den 26 juni 2009 Bure Equity AB (publ) För mer information kontakta: Carl Backman, VD, tel. 031-708 64 59 Jonas Alfredson, Ekonomidirektör, tel. 031-708 64 41

Om oss

Bure är ett investeringsbolag och en bra ägare. Genom att aktivt bygga framgångsrika bolag och verksamheter på lång sikt skapar Bure god avkastning till aktieägarna.

Prenumerera

Dokument & länkar