Bures aktieägare efter genomförd nyemission

Bures aktieägare efter genomförd nyemission Bures största aktieägare är per den 18 juli efter genomförd emission, enligt VPC, följande: Ägarandel, % Sjätte AP-fonden 16,37 Eikos 10,08 Nordstjernan AB 5,32 Morgan Stanley & Co 4,59 UBS Norway 2,45 Catella Reavinstfond 1,84 Lannebo Småbolag 1,45 Lannebo Småbolag Select 1,45 UBS Luxembourg 1,08 SEB Private Bank 1,02 Det totala antalet aktier i Bure uppgår till 325 300 000. Av det totala antalet aktier har Bure sedan tidigare genomfört återköp av totalt 4 945 500 aktier, varav 3 945 500 aktier via ett avtal med bank, ett så kallat syntetiskt arrangemang. Bures största aktieägare inklusive största innehavare av teckningsoptioner per den 31 augusti kommer att offentliggöras i början av september. Halvårsrapport för perioden januari-juni 2003 offentliggörs den 25 augusti 2003. Göteborg den 25 juli 2003 Bure Equity AB (publ) ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/25/20030725BIT00070/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/25/20030725BIT00070/wkr0002.pdf

Om oss

Bure är en långsiktig huvudägare av rörelsedrivande verksamheter. Genom att aktivt utveckla en diversifierad portfölj av professionellt förvaltade bolag och verksamheter är det Bures målsättning att skapa värde och avkastning till sina aktieägare.

Prenumerera

Dokument & länkar