Bures aktiekapital

Det totala antalet utestående aktier i Bure Equity AB (publ) uppgick per den 31 juli till 108 923 767 aktier. Av dessa aktier innehar Bure 2 500 000 aktier i egen räkning.

Vid månadens ingång uppgick det totala antalet aktier till 1 120 569 670 aktier. Minskningen under månaden beror på dels på att 31 332 000 aktier makulerats i enlighet med beslut på årsstämman samt på en därefter genomförd sammanläggning av aktier 1:10, vilken genomfördes med avstämningsdag den 6 juli 2007.

Göteborg den 1 augusti 2007

Bure Equity AB (publ)
Om oss

Bure är en långsiktig huvudägare av rörelsedrivande verksamheter. Genom att aktivt utveckla en diversifierad portfölj av professionellt förvaltade bolag och verksamheter är det Bures målsättning att skapa värde och avkastning till sina aktieägare.

Prenumerera

Dokument & länkar