Bures årsredovisning 2011

Informationen är sådan som Bure Equity AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 april 2012 kl. 11:30

Bure publicerar idag den svenska årsredovisningen för 2011 på www.bure.se Årsredovisningen kommer att distribueras i mitten av april till de som begärt detta via Bures prenumerationstjänst, www.bure.se\prenumerationstjänst.

Den engelska versionen kommer att finnas tillgänglig på www.bure.se vid slutet av april.

Bure Equity AB (publ)

Kontaktpersoner på Bure:

Andreas Berglin, ekonomichef
Tel. 08 – 614 00 20

Taggar:

Om oss

Bure är ett investeringsbolag och en bra ägare. Genom att aktivt bygga framgångsrika bolag och verksamheter på lång sikt skapar Bure god avkastning till aktieägarna.

Prenumerera