Flaggningsmeddelande

Efter Bures meddelande igår om ett offentligt kontanterbjudande om förvärv av samtliga aktier i AcadeMedia, erbjöds Bure att förvärva ytterligare 240 936 aktier i AcadeMedia av serie B till en kurs om 90,00 kronor.

Efter detta förvärv äger Bure 248 525 A-aktier och 1 507 184 B-aktier i AcadeMedia, som tillsammans representerar 30,5 procent av bolagets aktiekapital och 44,8 procent av röstetalet.

Göteborg den 23 oktober 2007

Bure Equity AB (publ)


Om oss

Bure är en långsiktig huvudägare av rörelsedrivande verksamheter. Genom att aktivt utveckla en diversifierad portfölj av professionellt förvaltade bolag och verksamheter är det Bures målsättning att skapa värde och avkastning till sina aktieägare.

Prenumerera

Dokument & länkar