Henrik Blomquist ny tillförordnad VD

Styrelsen i Bure Equity har idag på konstituerade styrelsemöte utsett Henrik Blomquist till tillförordnad VD. Henrik Blomquist har varit vice VD sedan 2010. Tillträde sker omedelbart.

Bure Equity AB (publ)

   
Kontaktpersoner på Bure:

Patrik Tigerschiöld
Tel. 08 – 614 00 20

Informationen är sådan som Bure Equity AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 april 2013 kl 19:30

Taggar:

Om oss

Bure är ett investeringsbolag och en bra ägare. Genom att aktivt bygga framgångsrika bolag och verksamheter på lång sikt skapar Bure god avkastning till aktieägarna.

Prenumerera

Dokument & länkar