Nya rapportdatum för bures delårsrapporter

Bure Equitys delårsrapport för andra kvartalet kommer att publiceras den 17 augusti 2011. Bure Equitys delårsrapport för januari-september kommer att publiceras den 15 november 2011.

Tidigare planerade rapportdatum var den 18 augusti respektive den 16 november 2011.

Stockholm den 10 augusti 2011

Bure Equity AB (publ)


Kontaktperson på Bure:
Andreas Berglin
CFO
Tel: 08-614 00 20

Informationen är sådan som Bure Equity AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 augusti 2011 kl. 15:00

Taggar:

Om oss

Bure är ett investeringsbolag och en bra ägare. Genom att aktivt bygga framgångsrika bolag och verksamheter på lång sikt skapar Bure god avkastning till aktieägarna.

Prenumerera

Dokument & länkar