Ökat ägande i Systeam

Bure ökar innehavet i Systeam Bure utnyttjar sin option och förvärvar ytterligare 18 procent av aktierna i Systeam AB. Bures innehav uppgår därmed till 48 procent av röster och kapital. Parterna har vidare träffat optionsavtal innebärande rätt för Bure att förvärva ytterligare 3 procent av aktierna i Systeam. Systeam är ett navbolag* inom Bures investeringsområde IT Solutions & Services och omsatte under 2001 953 MSEK med ett rörelseresultat före goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster på 51 MSEK. Bures investering och finansiering syftar till att säkra en aktiv förvärvs- och tillväxtstrategi i Systeam. Göteborg den 28 mars 2002 Bure Equity AB (publ) För ytterligare information kontakta: Börje Bengtsson, Senior Investment Manager, Bure 08-407 06 61 0708-28 49 87 www.bure.se www.systeam.se * Ett företag som ska utgöra basen - "navet" för Bures fortsatta satsningar inom en bransch eller segment. Genom affärsutveckling och förvärv ska företaget uppnå en stark marknadsledande position. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/28/20020328BIT00050/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/28/20020328BIT00050/wkr0002.pdf

Om oss

Bure är en långsiktig huvudägare av rörelsedrivande verksamheter. Genom att aktivt utveckla en diversifierad portfölj av professionellt förvaltade bolag och verksamheter är det Bures målsättning att skapa värde och avkastning till sina aktieägare.

Prenumerera

Dokument & länkar