Bure Bokslutskommuniké 2017


Bures vd, Henrik Blomquist kommenterar Bokslutskommunikén 2017

Bädda in

Dela det här videoklippet

Om oss

Bure är ett investeringsbolag och en bra ägare. Genom att aktivt bygga framgångsrika bolag och verksamheter på lång sikt skapar Bure god avkastning till aktieägarna.

Prenumerera