Bure förbereder utdelning av Bure Hälsa och Sjukvård år 2000

Bure förbereder utdelning av Bure Hälsa och Sjukvård år 2000 Första hälso- och sjukvårdsföretaget på Stockholmsbörsen Bures affärsområde Hälsa och Sjukvård som är Nordens ledande hälso- och sjukvårdskoncern skall förberedas för att kunna delas ut till Bures aktieägare under 2000. Detta fastställdes på dagens styrelsemöte i Investment AB Bure. Bure Hälsa och Sjukvård blir därmed Nordens första noterade hälso- och sjukvårdsföretag med verksamhet på den skandinaviska marknaden. Investment AB Bure kommer fortsatt att fokusera på affärsområdena IT, InfoMedia och Utbildning. "- Bure Hälsa och Sjukvård har utvecklats till en ledande aktör inom skandinavisk sjukvård med en snabbt växande internationell verksamhet. Företaget har nu styrka och kompetens att på egen hand utveckla sin kärnverksamhet som är baserad på tydligt patientfokus och samarbete med sjukvårdens offentliga huvudmän. Bure har visat att lönsamhet i vården inte är ett hinder utan snarare en förutsättning för god och uthållig kvalitet såväl för patienter som anställda. Våra 20 000 aktieägare får nu ta del av de värden som vi sedan 1994 byggt upp. Utdelningen av Bure Hälsa och Sjukvård är ett naturligt steg i vår strategi där vi strävar efter att bygga upp nya innovativa verksamheter inom den kunskapsbaserade tjänsteindustrin för att därefter exponera värdena", säger Roger Holtback, VD och koncernchef i Investment AB Bure. I och med utdelningen av Bure Hälsa och Sjukvård fokuserar Investment AB Bure på övriga affärsområden; IT, InfoMedia och Utbildning - alla områden inom den starkt växande kunskapsbaserade tjänstesektorn. En utdelning av Bure Hälsa och Sjukvård till aktieägarna är styrelsens huvudinriktning och avses att föreslås Investment AB Bures bolagsstämma den 4 april 2000. Det bokförda värdet på aktierna i Bure Hälsa och Sjukvård uppgick den 30 september till 971 MSEK. "- Som självständigt noterat bolag kommer vi att fortsätta med vår tidigare fastlagda strategi vad gäller att sätta patienten i centrum med en effektiv vård som grund. Samtidigt får vi nu helt nya möjligheter i vår profilering gentemot såväl patienter som vårdens huvudmän liksom förbättrade förutsättningar för en effektiv rekrytering av kompetent personal. Det kommer att bli mycket stimulerande för oss alla inom Bure Hälsa och Sjukvård att få bli det första börsnoterade hälso- och sjukvårdsföretaget i Sverige", säger Per Båtelson, VD för Bure Hälsa och Sjukvård. Bure Hälsa och Sjukvård Bure Hälsa och Sjukvård är Sveriges ledande vårdföretag med uppdrag inom ett stort antal kommuner och landsting. Affärsidén är att i nära samverkan med vårdens huvudmän erbjuda, i första hand offentligt finansierad vård, baserad på nya innovativa koncept som säkerställer högsta möjliga patientkvalitet. Koncernen har 3 760 anställda och omfattar verksamhetsområdena Sjukvård, Arbetshälsovård, Äldrevård samt Diagnostik. Förutom i Sverige bedrivs verksamhet i Norge, Danmark, Storbritannien, Schweiz och Polen. Efter förvärvet av S:t Görans Sjukhus i Stockholm har affärsområdet en årlig affärsvolym på drygt 3 miljarder SEK. Göteborg den 1 november 1999 Investment AB Bure (publ) För mer information kontakta: Knut Leman, Informationsdirektör 031-335 76 75 knut.leman@bure.se Ulrika Stenson, Investor 031-335 76 51 ulrika.stenson@bure.se Relations-ansvarig Ytterligare information om Bure finns på www.bure.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/01/19991101BIT00410/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/01/19991101BIT00410/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar