Bure förvärvar Åre Invest

Bure förvärvar Åre Invest Investment AB Bure har gjort en preliminär överenskommelse med Securum AB och Mandamus AB om att förvärva 93 procent av aktierna i Åre Invest AB som via Å.R.E. AB driver stora delar av fjällanläggningen i Åre. Avsikten är att Åre Invest skall ingå i Bure Investeringar. Övriga aktier ägs av Åre kommun. Åre Invest äger 95 procent av aktierna i Å.R.E. AB som äger och driver hela liftsystemet i Åre. Dessutom driver Å.R.E. flera större boendeanläggningar och restauranger i Åre. Omsättningen för 1996 beräknas till drygt 170 MSEK och bolaget visar en god resultatutveckling. "Vi ser en stor potential i Åre Invest och vill tillsammans med bolagsledningen befästa och ytterligare utveckla Åres position som ledande vintersportort i Norden" säger Roger Holtback, VD för Investment AB Bure. Inom Bure Investeringar görs investeringar på kort till medellång sikt. Syftet är att utveckla och tydliggöra värden i företag för att i ett senare skede exempelvis föra företaget till börsen. "Bure har byggt upp en gedigen erfarenhet när det gäller att utveckla och effektivisera företag" säger Roger Holtback. "Vi prioriterar nu satsningar på företag inom den snabbväxande tjänstesektorn. Å.R.E. passar väl in i denna bild." Parterna avser att teckna ett slutgiltligt avtal kring årsskiftet. Göteborg den 14 november 1996 Investment AB Bure (publ) För information kontakta: Hans Eric Melin, Investor Relations, Bure 031-35 76 51 Jan Engström, Securum 08- 614 65 50 Mer information finns att få på http://www.bit.se/ Följande filer finns att ladda ned: (961114areforvarv.doc)

Prenumerera

Dokument & länkar