Bure förvärvar återstående aktier i Adapt Information Systems

Bure förvärvar återstående aktier i Adapt Information Systems - Stärker området IT för Vård och Omsorg Bure IT/InfoMedia har förvärvat återstående 40 procent av aktierna i Adapt Information Systems från Frontec. Samtidigt stärks samarbetet med UDAC inom IT för vård och omsorg. Med en klar ägarstruktur i båda bolagen kan nu synergier i tjänsteutbudet och produktutvecklingen utnyttjas ännu bättre. Bure IT/InfoMedia förvärvade 60 procent av Adapt Information Systems 1996. Verksamheten är inriktad på aktivt IT-stöd i vårdprocesser. Sedan övertagandet har Adapt breddat sitt tjänsteutbud och är idag bl a en viktig del i Bure Hälsa och Sjukvårds uppbyggnad av managed care-system. Genom att Bure heläger bolaget ökar förutsättningarna för ett intensifierat samarbete med UDAC, som förvärvades av Bure i juni 1997. "Under 1997 har Adapt lagt ner stora resurser på produkt- och marknadsutveckling. Genom en samordning kan vi nu till fullo utnyttja synergierna mellan Adapt och UDAC," säger Bengt Belfrage, IT-ansvarig för Vård och Omsorg på Bure och VD för UDAC. "En integrerad struktur stärker företagens konkurrenskraft och gör det möjligt att exploatera våra olika affärsmöjligheter i snabbare takt". IT för Vård och omsorg är en del av Bure IT/InfoMedias verksamhetsområde för IT-tjänster. För 1997 förväntas områdets fakturerade försäljning uppgå till cirka 100 MSEK. Göteborg 30 december 1997 Investment AB Bure (publ) Frontec AB (publ) För mer information kontakta: Bengt Belfrage, VD UDAC 018 - 471 77 08 alt. 0705-16 32 45 Båge Berglund, VD Adapt Information Systems 0705-50 34 55 Bertil Persson, Ekonomidirektör Frontec AB 08-470 22 20 Knut Leman, Informationsdirektör AB Bure 031-335 76 75 alt. 0705-11 76 75 Mer information finns att få på http://www.bit.se/ Följande filer finns att ladda ned: (971230 Adapt.doc)

Prenumerera

Dokument & länkar