Bure förvärvar återstående aktier i Chematur Engineering

Bure förvärvar återstående aktier i Chematur Engineering Investment AB Bure har förvärvat återstående 6 procent i Chematur Engineering. Därmed uppgår Bures ägande till 100 procent. Chematur som ingår i Bure Investeringar, projekterar och säljer anläggningar inom kemisk processindustri. Omsättningen 1996 beräknas uppgå till ca 500 MSEK. Bure förvärvade redan den 19 december 94 procent av aktierna i Chematur Engineering. Bolaget ingår sedan dess i Bure Investeringar. Efter förvärv av återstående aktier uppgår nu Bures ägande till 100 procent. Chematur Engineering marknadsför och säljer know-how, processer och uppför anläggningar till kemisk processindustri. Moderbolaget som är baserat i Karlskoga har ca 100 anställda. Försäljningen sker nästan uteslutande till kunder utanför Sverige, framförallt i Asien och USA. 1995 omsatte Chematur Engineering 360 MSEK med ett resultat på 18 MSEK. Syftet med Bure Investeringar är att med placeringar på kort till medellång sikt (2-5 år) skapa god avkastning och utdelningskapacitet. Investeringarna har olika inriktningar, med en blandning av hel- och delägda innehav och investeringar i fonder. Göteborg den 13 januari 1997 Investment AB Bure (publ) För mer information kontakta: Hans Eric Melin, Investor Relations Bure 031 - 35 76 51 Stig Fagerström, Chematur Engineering 0586 - 64 100 Mer information finns att få på http://www.bit.se/ Följande filer finns att ladda ned: (970113aterstaendechematur.doc)

Prenumerera