Bure förvärvar AxNet från Salcom

Bure förvärvar AxNet från Salcom stärker positionen inom värdeadderande distribution Bure har förvärvat 98 procent av aktierna i AxNet från Salcom. AxNet, som är en av Sveriges ledande värdeadderande distributörer av nätverks- och periferiprodukter, får därmed en självständig roll i Bure IT med en omsättning på cirka 200 MSEK. Salcom som till 61 procent ägs av Bure IT koncentreras nu helt till försäljning av tjänster och lösningar inom integration, säkerhet och övervakning av nätverk. AxNet förvärvades av Salcom 1996 för att samordnas med Salcoms verksamhet inom periferiprodukter, bl a distribution av Epson-produkter. Samordningen har varit mycket gynnsam och har nu nått en sådan volym att en självständig utveckling är naturlig. "Genom uppdelningen av AxNet och Salcom får vi två starka företag med betydelsefulla positioner inom sina respektive områden. Båda företagen får renodlade roller vilket ger ett starkare kundfokus och därmed en säkrare tillväxt," säger Björn Boldt-Christmas, chef för affärsområde Bure IT. AxNet marknadsför idag produkter från ledande varumärken inom nätverk och periferi som Axis, Epson, JMR Electronics, NEC och Ascend. Omsättningen för 1998 beräknas uppgå till cirka 200 MSEK med god lönsamhet. I företaget arbetar 35 personer i Lund, Stockholm och Köpenhamn. Verksamheten utgörs, förutom av ren distribution, i hög grad av teknisk rådgivning och service. Det ger företaget en betydligt bättre rörelsemarginal och intäkt per anställd än inom ren volymdistribution. Kunderna är cirka 700 återförsäljare i hela Sverige och Danmark. För Salcom är försäljningen av AxNet ett led i en starkare fokusering mot försäljning av tjänster inom kommunikation, säkerhet och övervakning. Försäljningen är också en del i förberedelserna inför sammanslagningen mellan Salcom och likaledes Bureägda Santa Monica Software i Finland. "AxNet är en mycket kompetent leverantör med stort kunskapsinnehåll och de har nu möjlighet att utvecklas ännu bättre, genom att helt stå på egna ben. På det sättet kommer vi som en framtida kund även i fortsättningen kunna ta del av den positiva utvecklingen," säger Claes Nilsson VD på Salcom. Utöver Salcom, Santa Monica Software och AxNet ingår i Bure IT även Dimension, Guide Konsult, Udac, CR&T och Erda. Göteborg den 16 december 1998 Investment AB Bure (publ) För mer information kontakta: Björn Boldt-Christmas, 031-335 76 chef Bure IT 35 Knut Leman, 031-335 76 Informationsdirektör 75 Erik Månsson, VD AxNet 046-38 60 80 Claes Nilsson, VD Salcom 08-630 50 00 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/16/19981216BIT00290/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/1998/12/16/19981216BIT00290/bit0002.doc

Dokument & länkar