Bure förvärvar bolag inom äldrevården

Bure förvärvar bolag inom äldrevården Bure Hälsa och Sjukvård har förvärvat WM:s Hemtjänst i Norrköping. WM bedriver hemtjänst och gruppboende för dementa och omsätter 14 mkr (1996). WM:s Hemtjänst bedriver sedan 1993 hemtjänstverksamhet och gruppboende för dementa på uppdrag av Norrköpings kommun. "Genom förvärvet kompletterar vi vår verksamhet i regionen och skapar därigenom en bas för vår planerade utveckling i Norrköping. Hemtjänsten kommer i framtiden att få en alltmer vårdinriktad karaktär, och i det sammanhanget kommer vi att kunna dra nytta av den samlade kompetensen inom Bure Hälsa och Sjukvård", säger Sture Ericsson VD i Bure Vård & Omsorg. Med förvärvet följer inga större förändringar. Bolagets skapare, Wanja Jönsson och Marianne Lindblad, kommer att fortsätta i verksamheten. "Att ingå i en större och stabil organisation med ett brett sjukvårds-, rehab- och friskvårdskunnande skapar förutsättningar för en trygg utveckling för våra boende, hemtjänstmottagare och anställda", säger Wanja Jönsson och Marianne Lindblad. Äldrevård har ingått som ett verksamhetsområde i Bure Hälsa och Sjukvård sedan hösten 1996. Verksamheten bedrivs i dotterbolaget Bure Vård & Omsorg. Utöver Miamedica i Linköping omfattar verksamheten även Oxie Vårdhem i Malmö. Den årliga omsättningstakten för äldrevårdverksamheten uppgår med förvärvet till ca 110 mkr. Bure Hälsa och Sjukvård ingår i Investment AB Bure. Bure Hälsa och Sjukvård driver verksamhet inom områdena specialistsjukvård, äldreomsorg, företagshälsovård, laboratorietjänster och distribution av sjukvårdsprodukter. Affärsområdet har en omsättningstakt på 1,9 miljarder och ca 2 800 anställda. För ytterligare information, kontakta gärna: Per Båtelson, VD Bure Hälsa och Sjukvård, tel 031-335 76 35 Sture Ericsson, VD Bure Vård & Omsorg, tel 031-83 08 01 Mirko Kliman, regionchef Mellan-Sverige, tel 013-14 01 51 Wanja Jönsson, 011-15 23 78 Marianne Lindblad, 011-15 79 29 Mer information finns att få på http://www.bit.se/ Följande filer finns att ladda ned: (971211 wm.doc)

Prenumerera

Dokument & länkar