Bure förvärvar Calab

Bure förvärvar Calab - ökar ytterligare på laboratoriemarknaden i Stockholm Bure Hälsa och Sjukvård AB har förvärvat Calab, ett av Sveriges största privata laboratorier. Verksamheten kommer införlivas i dotterbolaget Nova Medical AB som tidigare förvärvat S:t Görans laboratorierna. Genom förvärvet blir Nova Medical den största aktören inom laboratoriemedicin i Sverige. Calab är ett välrenommerat privat laboratorium i Stockholm. Verksamheten består av medicinska analyser inom klinisk kemi, bakteriologi, virologi samt immunologi. Laboratoriet är sedan länge känt för sin höga kvalitet och servicegrad. "Med förvärvet av Calab stärker vi vår ställning i Stockholm" säger Orwar Gustafsson, VD för Nova Medical, företaget i vilket Calab kommer att integreras. "Genom att samordna Calabs verksamhet med vår tidigare verksamhet på S:t Göran ökar vi möjligheterna till ytterligare expansion i Stockholm. Vi skapar också förutsättningar för lägre kostnader för landstinget samtidigt som vi kan behålla en hög kvalitet på våra tjänster". Tillsammans med Calab ansvarar Nova Medical för laboratorietjänster för primärvården och privatläkarna i hela Nordvästra och Västra sjukvårdsområdena i Stockholm samt för S:t Görans sjukhus. Upphandlingar i fler sjukvårdsområden väntar under hösten vilket kan innebära ytterligare volymer. Totalt omsätter Bures laboratorieverksamhet omkring 300 MSEK. Förutom i Stockholm bedrivs verksamhet i Sörmland, Göteborg, Skaraborg samt i Polen. I Bure Hälsa och Sjukvård ingår Medicinsk Service, Arbetshälsovård och Sjukvård. "Vi ser Bure Hälsa och Sjukvård som den aktör som bäst kan vidareutveckla de idéer som legat till grund för Calab's verksamhet" säger Eugen Steiner, VD vid Calab. " Calab har varit ett livsverk för våra tidigare ägare. Det har varit en nyckelfråga att hitta en ny ägare med rätt verksamhetsfilosofi". Göteborg den 11 oktober 1996 Investment AB Bure (publ) För mer information kontakta: Per Båtelson, VD Bure Hälsa och Sjukvård 031-35 76 35 Orwar Gustafsson, VD Nova Medical 08-21 92 15 Gunilla Tegell, Marknadschef Calab 08-615 95 00 Hans Eric Melin, Informationsansvarig Bure 031-35 76 51 Mer information finns att få på http://www.bit.se/ Följande filer finns att ladda ned: (961011calab.doc)

Prenumerera

Dokument & länkar