Bure förvärvar Chematur Engineering

Bure förvärvar Chematur Engineering - blir del i Bure Investeringar Investment AB Bure har förvärvat 58 procent av aktierna i Chematur Engineering av Karlskoga Invest. Bures ägande uppgår därmed till 94 procent. Chematur, som kommer att ingå i Bure Investeringar, projekterar och säljer anläggningar inom kemisk processindustri. Omsättningen 1996 beräknas uppgå till ca 550 MSEK. Chematur Engineering marknadsför och säljer know-how, processer och uppför anläggningar till kemisk processindustri. Moderbolaget som är baserat i Karlskoga har ca 100 anställda. Försäljningen sker nästan uteslutande till kunder utanför Sverige, framförallt i Asien och USA. 1995 omsatte Chematur 360 MSEK med ett resultat på 18 MSEK. "Vi har som 35 procentiga ägare länge följt utvecklingen i Chematur Engineering och ser det som ett mycket intressant företag," säger Ole Johansson, Investment AB Bure. "Företaget, som är ett kunskapsföretag, karaktäriseras av hög tillväxt och goda kassaflöden vilka är grundläggande i vår investeringsstrategi. Målet är att Chematur skall marknadsnoteras inom två till tre år". Verksamheten i Chematur tar sin utgångspunkt i egna processer och tillverkningslicenser på en mängd områden inom den kemiska processindustrin. Licenserna kombineras med ytterligare tjänster i form av utrustning och rådgivning men även hela "Turn-key"-projekt där Chematur Engineering står för all utrustning, byggnation, montage och uppstartning av anläggningen. Nyligen blev företaget kvalitetscertifierat enligt ISO 9001. Utöver moderbolaget Chematur Engineering ingår bl a dotterbolagen Weatherly Inc i USA vars verksamhet är snarlik moderbolagets, ElektroCell i Stockholm inom elektrokemi och sedan i oktober Chematur Ecoplanning i Finland som kommit mycket långt inom miljöområdet vad gäller kemiska processer. Dessutom finns bolag för försäljning och projektgenomförande i England och Frankrike samt försäljningskontor i Hongkong och Shanghai. "Med Investment AB Bure får vi en finansiellt mycket stark och tydliga ägare," säger Stig Fagerström, VD för Chematur Engineering. "Den kemiska processindustrin har idag en betydande tillväxt och med Bure har vi möjlighet att fortsätta vår egen snabba tillväxt. På marknaden sker en allt starkare fokusering på miljö och processäkerhet där Chematur ligger långt framme redan idag". Chematur kommer att ingå i Bures verksamhetsområde Investeringar. Syftet med Bure Investeringar är att med placeringar på kort till medellång sikt (2-5 år) skapa god avkastning och utdelningskapacitet. Investeringarna har olika inriktningar, med en blandning av hel- och delägda innehav och investeringar i fonder. Göteborg den 19 december 1996 Investment AB Bure (publ) För mer information kontakta: Ole Johansson, Investment AB Bure 031-35 76 35 Stig Fagerström, VD Chematur Engineering AB 0586 - 64 100 Hans Eric Melin, Investor Relations Investment AB Bure 031-35 76 51, 0707-36 74 10 Mer information finns att få på http://www.bit.se/ Följande filer finns att ladda ned: (961219chematur.doc)

Prenumerera

Dokument & länkar