Bure förvärvar Hjärtmottagningen i Helsingborg AB

Bure Hälsa och Sjukvård AB förvärvar 100% av aktierna i Hjärtmottagningen i Helsingborg AB vars verksamhet består av kardiologi och läkemedelsprövning. Genom förvärvet förstärks Bure Hälsa och Sjukvårds kompetens inom kardiologi. Hjärtmottagningen, som tidigare ägdes av internationellt erkände docent Stefan Hofvendahl och hans kollega doktor Per Löfdahl, utför kardiologiska undersökningar, genomför kvalificerade prövningar för läkemedelsindustrin samt bedriver utbildningsverksamhet. Patienterna kommer främst på remiss från primärvården och regionens sjukhus. Hjärtmottagningen har idag åtta års- anställda och beräknas ha en årsomsättning på 7 MKR. "Det finns en stor efterfrågan på kunskap inom kardiologi och den höga kompetensnivå som Hjärtmottagningen står för är en bristvara. Vi ser långsiktiga möjligheter att expandera verksamheten till andra orter i landet" säger Per Båtelson, VD för Bure Hälsa och Sjukvård AB. "Förvärvet kompletterar även uppbyggnaden av Bure Hälsa och Sjukvårds satsningar i Skåne, främst inom sjukvård och äldrevård." "Vi vill utveckla vår verksamhet och ser Bure Hälsa och Sjukvårds kompetens som en stor tillgång inte minst genom de samarbetsmöjligheter som finns med de övriga dotterbolagen" säger docent Stefan Hofvendahl, VD för Hjärtmottagningen i Helsingborg AB. Bure Hälsa och Sjukvård ingår i Investment AB Bure och driver verksamhet inom områdena sjukvård, äldrevård, arbetshälsovård, diagnostik samt materialförsörjning. Bure Hälsa och Sjukvård har en årsomsättningstakt på ca 2,3 miljarder kronor och ca 3 000 medarbetare. Göteborg den 2 juli 1998 Investment AB Bure (publ) För mer information kontakta: Per Båtelson, VD, Bure Hälsa och Sjukvård AB 031-335 76 65, 0705-95 57 00 Kenneth Svanberg, regionansvarig, Skåne, Bure Hälsa och Sjukvård AB 042-35 05 30, 0705-53 30 62 Stefan Hofvendahl, VD, Hjärtmottagningen i Helsingborg AB 042-21 08 15, 0708-50 29 68

Prenumerera

Dokument & länkar