Bure förvärvar Majorstuen Röntgeninstitutt AS i Norge

Bure förvärvar Majorstuen Röntgeninstitutt AS i Norge Bure Hälsa och Sjukvård AB expanderar inom området diagnostik i Norge genom att förvärva ett av landets ledande röntgeninstitut, Majorstuen Röntgeninstitutt AS i Oslo. Omsättningen uppgår till 30 MNOK. Majorstuen Röntgeninstitutt utför årligen ca 80 000 röntgenundersökningar på uppdrag av primärvården, privatpraktiserande läkare och offentliga sjukhus. Magnetröntgen och datortomografi svarar för en stor del av verksamheten. Bure Hälsa och Sjukvårds verksamhetsområde Diagnostik, som idag är etablerat i Sverige, Norge, Danmark och Polen, får i och med förvärvet en årsomsättningstakt på 550 MSEK. "Genom förvärvet har vi ytterligare stärkt vår bas för vidare expansion inom röntgenområdet i Norge, säger direktör Orwar Gustafsson, ansvarig för röntgenverksamheten inom Bure Hälsa och Sjukvård AB. Tidigare i höst förvärvades det näst största privata röntgenföretaget i Norge; Tönsberg Röntgeninstitut med dotterbolaget Norsk Röntgeninstitut AS i Oslo. Bure Hälsa och Sjukvårds övriga verksamhet inom sjukvårdsområdet i Norge drivs genom Volvatgruppen - landets ledande privata sjukvårdskoncern - samt laboratorieföretagen Norlab och Dr Willes Laboratorium. Äldrevård drivs genom dotterbolaget Vennersborg AS. Den årliga omsättningstakten för Bure Hälsa och Sjukvårds norska verksamhet uppgår till drygt 400 MNOK. Bure Hälsa och Sjukvård ingår i Investment AB Bure och driver verksamhet inom områdena sjukvård, äldrevård, arbetshälsovård, diagnostik samt materialförsörjning. Bure Hälsa och Sjukvård har en årsomsättningstakt på ca 2,4 miljarder kronor och ca 3000 medarbetare. Göteborg 8 december 1998 Investment AB Bure (publ) För mer information kontakta: Orwar Gustafsson, direktör, Bure Hälsa och 08-21 92 15, 070-590 94 50 Sjukvård, Hans Olav Almaas, landschef Bure Hälsa och +47 23 10 04 40 Sjukvård, Norge, Saila Horttanainen, informationschef, Bure 031-335 76 72 Hälsa och Sjukvård, ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/08/19981208BIT00070/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/12/08/19981208BIT00070/bit0002.pdf

Dokument & länkar