Bure förvärvar Oxie vårdhem

Bure förvärvar Oxie vårdhem - äldrevård nytt segment inom Bure Hälsa och Sjukvård GLF AB, ett helägt dotterbolag till Bure Hälsa och Sjukvård, har förvärvat Oxie vårdhem och Oxiekliniken. Anläggningen är en av Sveriges största i sitt slag med en omsättning på drygt 50 MSEK och 160 anställda. Förvärvet är ett första steg i en långsiktig satsning på svensk äldrevård. Oxie vårdhem är ett välskött och välrenommerat privatägt sjukhem med inriktning mot sjukhems- och konvalescentvård. Vårdhemmet som är beläget i Oxie utanför Malmö har 118 platser varav ca 70 avser sjukhemsvård. Sjukhemmet har stadigvarande full beläggning. "Genom inträdet i äldrevården breddar vi vår verksamhet och skapar synergier med våra övriga områden" säger Per Båtelson, VD för Bure Hälsa och Sjukvård. "Tillsammans med de resurser vi har inom arbetshälsovård och sjukvård går vi nu mot att kunna erbjuda en fullständig insatskedja av tjänster inom vård och rehabilitering." Behoven inom äldrevården är mycket stora och förväntas öka kraftigt i framtiden. Andelen äldre människor ökar snabbt i både Sverige och Europa. Detta sker samtidigt som neddragningar drabbar kommuner och landsting. Nya verksamhetsformer som effektivt utnyttjar tillgängliga resurser, också med inslag av privat regi, kommer därför att krävas för att möta behoven i framtiden. Oxie Vårdhem startades för 20 år sedan av makarna Siv och Sven Ohlsson som alltjämt driver detsamma. Verksamheten är synnerligen väl etablerad med mångårigt gott samarbete med kommunerna i regionen. "Sjukhemmets gedigna vårdkvalitet har varit vägledande för Bures och GLFs förvärv", säger Sture Ericsson, VD för GLF AB. Göteborg den 3 oktober 1996 Investment AB Bure (publ) För mer information kontakta: Per Båtelson, VD Bure Hälsa och Sjukvård 031-335 76 35 Sture Ericsson, VD GLF AB 031-83 08 00 Hans Eric Melin, Investor Relations 031-335 76 51 Mer information finns att få på http://www.bit.se/ Följande filer finns att ladda ned: (961003oxie.doc)

Prenumerera

Dokument & länkar