Bure förvärvar Svenska Cityklinikerna AB

Bure förvärvar Svenska Cityklinikerna AB bildar bas för integrerad sjukvård i södra Sverige Bure Hälsa och Sjukvård AB har förvärvat 91 procent av Svenska Cityklinikerna AB. Företaget som bedriver sjukvård och arbetshälsovård i Skåne och Halland omsätter cirka 90 MSEK med god lönsamhet och har 112 anställda. Genom förvärvet får Bure en mycket god täckning av hälso- och vårdtjänster i Skåne. Svenska Cityklinikernas verksamhet består dels av sjukvård, dels av arbetshälsovård. Sjukvården bedrivs i dotterbolaget Cityklinikgruppen med egna moderna mottagningar på flera orter i södra Sverige, bland annat i Malmö, Lund och Halmstad. Antalet patienter uppgår till cirka 200 000 per år. Arbetshälsovården bedrivs inom SkåneHälsan med cirka 370 anslutna företag och sammanlagt 13 500 anslutna anställda. Inom Bure Hälsa och Sjukvård kommer Cityklinikerna att ingå i Bure Specialistsjukvård. "Med Cityklinikerna är vi nu rejält etablerade i Skåneregionen," säger Mats Brodin VD för Bure Specialistsjukvård. "Cityklinikerna är ett välskött företag som framförallt har kommit långt i integrationen mellan arbetshälsovård och sjukvård vilket väl svarar mot vår egen strategi". Cityklinikernas verksamhet startades 1982 av Olle Zelmerlöw och Göran Lindqvist. Affärsidén är att leverera kundanpassad arbetshälsovård kombinerad med lättillgänglig specialistsjukvård. Bures förvärv av verksamheten innebär inga omedelbara förändringar vad gäller inriktning eller organisation. "Vi är mycket glada åt Bure Hälsa och Sjukvårds inträde. Deras idéer stämmer väl överens med den attityd som genomsyrar vår verksamhet ," säger VD Olle Zelmerlöw. "Bure har den långsiktighet och finansiella styrka som krävs för att i större perspektiv kunna möta nya verksamhets- och finansieringsformer i vården". I Bure Specialistsjukvård ingår Lundby Sjukhus i Göteborg, Läkargruppen i Örebro och Smärtkliniken Kronan i Stockholm. Den totala försäljningstakten i Bure Specialistsjukvård uppgår efter förvärvet på årsbasis till knappt 300 MSEK. Göteborg den 24 april 1997 Investment AB Bure (publ) För mer information kontakta: Mats Brodin, VD Bure Specialistsjukvård 019 - 15 87 06 Olle Zelmerlöw, VD Svenska Cityklinikerna 0708 - 45 85 31 Göran Lindqvist, VD SkåneHälsan 0708 - 45 85 32 Hans Eric Melin, Investor Relations Bure 031 - 335 76 51 Mer information finns att få på http://www.bit.se/ Följande filer finns att ladda ned: (970424cityklinikerna.doc)

Prenumerera

Dokument & länkar