Bure fullföljer förvärvet av 45 procent i Guide Datakonsult

Bure fullföljer förvärvet av 45 procent i Guide Datakonsult Bure IT/InfoMedia har i erbjudandet till Guide Datakonsults ledning och personal erhållit en acceptans som motsvarar en ägarandel om 41 procent. Bure fullföljer därmed erbjudandet och avser samtidigt att teckna en nyemission i Guide som tillsammans med förvärv ger en ägarandel på 45 procent av kapital och röster. Bure IT/InfoMedia, som ingår i Investment AB Bure lade den 21 november ett erbjudande om att förvärva 45 procent av aktierna i Guide Datakonsult som idag är helt personalägt. De anställda i Guide erbjöds att sälja hälften av sina aktier. I kombination med nyemission som beslutats av Guides bolagsstämma, erhåller Bure IT/InfoMedia avsedda 45 procent. Guide Datakonsult bildades 1988 och är etablerat i Stockholm och Göteborg samt med ett dotterbolag i Finland. Verksamheten är uppdelad i systemutveckling, systemintegration och IT-management och är helt branschoberoende. Kunderna utgörs främst av stora och medelstora företag inom både privat näringsliv och offentlig förvaltning. Omsättningen för 1996 beräknas uppgå till drygt 200 MSEK. Antalet anställda är ca 220. Bure IT/InfoMedia etablerades som affärsområde 1996. Prioriterade områden är IT Konsulting, IT för hälso- och sjukvård, samt Mediaproduktion och Informationstjänster. Därtill är Bures innehav i Scribona en del i IT/InfoMedia. Innehavet i Guide kommer att ingå i IT Konsulting Göteborg den 16 december 1996 Investment AB Bure (publ) För mer information kontakta: Ulf Ivarsson, Affärsområdeschef IT/InfoMedia 031 - 35 76 35 Göran Westling, VD Guide Datakonsult AB 08 - 634 45 04 Karl-Erik Rasmusson, vice VD Guide Datakonsult AB 031 - 709 50 05 Hans Eric Melin, Investor Relations Bure 031 - 35 76 51 Mer information finns att få på http://www.bit.se/ Följande filer finns att ladda ned: (961216fullfoljerguide.doc)

Prenumerera

Dokument & länkar