Bure genomför ägarspridning i Sifo Group

Bure genomför ägarspridning i Sifo Group - Gör realisationsvinst på 386 MSEK - Sammanlagda realisationsvinster i år överstigande 1 500 MSEK Investment AB Bure som fokuserar på investeringar inom IT- och infomediaområdet har sålt 5 500 000 B-aktier i Sifo Group AB. Realisationsvinsten uppgår till 386 MSEK. Bures innehav uppgår härefter till 21 398 708 A-aktier och 637 914 B-aktier, vilket motsvarar 61,7 procent av rösterna och 39,7 procent av kapitalet. - "Vi har varit med och byggt upp Sifo Group från en mindre division inom Scribonakoncernen till ett ledande europeiskt omvärldsbevakningsföretag. Det här är den första realiseringen av de värden vi varit med och skapat i Sifo," säger Ulf Ivarsson vice VD i Investment AB Bure. Försäljningen har skett till institutionella investerare i Sverige och utomlands och intresset har varit mycket stort. Genom ett breddat ägande skapas ökad likviditet och möjlighet för ökad handel i Sifoaktien. Vårt engagemang i bolaget kommer fortsatt att vara aktivt och vi ser betydande expansionsmöjligheter för Sifo Group såväl i Europa som i övriga världen". Värdet på Bures innehav i Sifo Group efter försäljningen uppgick den 14 mars 2000 till 2 316 MSEK - "Under innevarande år kommer vi att synliggöra och realisera stora värden i Bure. Hittills i år har vi inklusive dagens affär gjort realisationsvinster överstigande 1 500 MSEK. Fortsatta avyttringar och planerade börsnoteringar kan komma att ge ytterligare stora realisationsvinster under året" säger Roger Holtback VD och koncernchef i Investment AB Bure. Förutom den nu genomförda affären har Bure utfärdat en option till D. Carnegie AB om 600 000 B-aktier i Sifo Group att utnyttjas under de närmsta 14 dagarna. Göteborg den 15 mars 2000 Investment AB Bure (publ) För mer information kontakta: Knut Leman, Informationsdirektör 031-335 76 75 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/15/20000315BIT00180/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/15/20000315BIT00180/bit0002.pdf

Dokument & länkar