Bure genomför förvärvet av Åre Invest

Bure genomför förvärvet av Åre Invest Investment AB Bure har förvärvat 93 procent av aktierna i Åre Invest AB som via Å.R.E. AB driver stora delar av fjällanläggningen i Åre. Åre Invest som kommer att ingå i Bure Investeringar värderas till 115 MSEK. Omsättningen för 1996 beräknas uppgå till ca 180 MSEK med ett resultat på ca 20 MSEK. Bure har också lagt motsvarande bud på Åre kommuns aktier, motsvarande 7 procent. Åre Invest äger 95 procent av aktierna i Å.R.E. AB som äger och driver hela liftsystemet i Åre. Dessutom driver Å.R.E. flera större boendeanläggningar och restauranger i Åre. Omsättningen för 1996 beräknas till drygt 180 MSEK med ett resultat på ca 20 MSEK. I Bure kommer Åre Invest att ingå i Bure Investeringar. "Åre Invest har under Securums ledning genomfört ett omfattande strukturprogram och blivit ett effektivt och väl fungerande tjänsteföretag," säger Roger Holtback, VD för Investment AB Bure. "Vi ser en stor potential i Å.R.E. och vill tillsammans med bolagets ledning befästa och ytterligare utveckla Åres position som ledande vintersportort i Norden" Syftet med Bure Investeringar är att utveckla och tydliggöra värden i företag för att i ett senare skede exempelvis föra företaget till börsen. Bedömningen är att Åre Invest har möjligheter för att börsnoteras inom en period om två till tre år. "Med Bure får vi en stabil ägare som aktivt stödjer Å.R.E.s fortsatta utveckling," säger Ingemar Lindström, VD för Å.R.E. "Bure har en finansiell styrka som kommer att vara mycket viktig i framtiden vid en eventuell ägarspridning. Det ger Å.R.E. den kontinuitet och stabilitet som vi har behov av". 3,6 miljoner svenskar och ett ökat antal utländska turister väntas de närmaste tre åren att åka utför i svenska skidorter. Största delen av omsättningen är i Sverige koncentrerad till ett mindre antal orter med stor liftkapacitet och ett stort utbud av kringaktiviteter. Åres marknadsandel uppgår till ca 20 procent. Åres liftsystem utgörs av 50 liftar och har en sammanlagd pistlängd på 90 km, vilket gör det till det största sammanhängande liftsystemet i Norden. Liftverksamheten utgör ca 60 procent av bolagets totala omsättning. Därutöver består Å.R.E av hotell, restauranger, skidskola och fastigheter. Dessa tjänar som viktiga komplement till liftsystemet men också som kringtjänster som är en förutsättning i konkurrensen om skidåkarna. Ett investeringsprogram kommer att utarbetas för de kommande fem åren med sikte på att ytterligare öka Åres attraktivitet som en av Nordens främsta vintersportorter. Investeringarna kommer att finansieras av egna vinstmedel. "Vi kommer att investera i såväl skidåkning som boende och kringaktiviteter," säger Ingemar Lindström. "Vi undersöker idag också förutsättningarna för att öka antalet nedfarter, vilket kan leda till viktiga investeringar redan i år". Bures verksamhet utgörs förutom av Bure Investeringar av Bure Hälsa och Sjukvård och Bure IT/InfoMedia. Bure Hälsa och Sjukvård är Sveriges största icke-offentliga aktör inom hälso- och sjukvårdsområdet med företag som Previa och Nova Medical. Bure IT/InfoMedia etablerades 1996 och är inriktat mot IT- konsulting, mediaproduktion och IT för hälsa och sjukvård. Bures substansvärde uppgick den 30 december 1996 till ca 4,4 miljarder kronor. Göteborg den 23 januari 1997 Investment AB Bure (publ) För information kontakta: Hans Ljungkvist, Finansdirektör Investment AB Bure 031-35 76 35 Jan Engström, Informationsdirektör Securum 08- 614 65 50 Ingemar Lindström, VD Å.R.E. 0647 - 133 50 Hans Eric Melin, Investor Relations, Investment AB Bure 031-35 76 51 Mer information finns att få på http://www.bit.se/ Följande filer finns att ladda ned: (970123areinvest.doc)

Prenumerera

Dokument & länkar