Bure genomför förvärvet av Dimension i Stockholm AB

Bure genomför förvärvet av Dimension i Stockholm AB Bure IT/InfoMedia har förvärvat 55 procent av aktierna i Dimension i Stockholm AB enligt tidigare överenskommelse. Dimension är en systemleverantör av IT- system med Unix som basplattform och är en av Sun Microsystems största partners och återförsäljare i Sverige. Under 1996/1997 omsatte bolaget cirka 260 MSEK med god lönsamhet. Dimension utgörs av tre bolag i Stockholm, Göteborg och Lund. Företaget har 50 anställda och har tidigare varit helt personalägt. Verksamheten består främst av s k value-added-reselling d v s försäljning och implementering av systemlösningar och produkter kopplade till dessa lösningar. Förutom Sun har Dimension ett antal strategiska leverantörer såsom Oracle, Cisco, BroadVision och Veritas. I Bure IT/InfoMedia kommer Dimension att ingå i verksamhetsområdet för IT- tjänster som efter förvärvet av Dimension får en samlad omsättning på ca 1 100 MSEK. Göteborg 13 januari 1998 Investment AB Bure (publ) För mer information kontakta: Ulf Ivarsson, Chef Bure IT/InfoMedia 031-335 76 35 Leif Svensson, VD Dimension i Stockholm AB 08-445 24 00 Knut Leman, Informationsdirektör Bure 031-335 76 75

Prenumerera

Dokument & länkar