Bure genomför förvärvet av Simonsen & Weel A/S i Danmark

Bure genomför förvärvet av Simonsen & Weel A/S i Danmark Bure Hälsa och Sjukvård har tecknat slutgiltligt avtal om förvärv av 100 procent av aktierna i Simonsen & Weel A/S. Företaget är Danmarks största leverantör av sjukvårdsprodukter och omsätter cirka 200 MSEK. Med förvärvet får Bures verksamhet inom Distribution av sjukvårdsprodukter en årlig försäljning på cirka 500 MSEK. Simonsen & Weel är Danmarks största och äldsta leverantör av sjukvårdsprodukter till dansk hälso- och sjukvårdssektor. Företaget är beläget i Tåstrup, 20 kilometer sydväst om Köpenhamn och har 118 anställda. Efter förvärvet blir Bure Hälsa och Sjukvård en av de ledande aktörerna i Norden inom distribution av en- och flergångsmateriel till sjukvården. Man ansvarar för hela kedjan från rådgivning och inköp till distribution ut till slutkund. Verksamheten som sedan tidigare omfattar Länia Material och Wash-IT Gruppen får efter förvärvet en årlig försäljningsvolym på cirka 500 MSEK. "Med förvärvet av Simonsen & Weel har vi två verksamheter i Sverige och Danmark som kompletterar varandra väl med stora samordningsfördelar inte minst i södra Sverige," säger Ulf Jungberg, VD för Bure Hälsa och Sjukvårds distributionsverksamhet som också blir VD i det förvärvade bolaget. Distributionsverksamheten inom Bure Hälsa och Sjukvård har sedan i maj samlats i ett bolag. Bolagets namn och organisation kommer att offentliggöras under hösten. Göteborg den 20 augusti 1997 Investment AB Bure (publ) För mer information kontakta: Ulf Ljungberg, VD för distributionsverksamheten inom BHS 0705 - 12 79 00 Hans Berggren, vVD för distributionsverksamheten inom BHS 031 - 335 76 35 Hans Eric Melin, Investor Relations Bure 031 - 335 76 51 Mer information finns att få på http://www.bit.se/ Följande filer finns att ladda ned: (970820simonsenweel.doc)

Prenumerera

Dokument & länkar