Bure gör reavinst om 240 MSEK genom försäljning av Guide-aktier

Bure gör reavinst om 240 MSEK genom försäljning av Guide- aktier Bure har sålt 625.000 aktier i Guide med en reavinst om 240 MSEK. Bures innehav i Guide uppgår nu till 39,8 procent av rösterna och 23,7 procent av kapitalet. "- Kursutvecklingen i Guide har varit mycket positiv sedan Framfabs bud och det finns ett stort intresse i marknaden för aktien. Genom den snabba kursutvecklingen har Guide-aktien fått en oproportionerlig vikt i Bures portfölj och därför har vi valt att sälja en del av vårt innehav ", säger Roger Holtback , VD och koncernchef i Investment AB Bure. Bure äger efter försäljningen 336.250 A-aktier och 1.351.710 B-aktier i Guide Konsult AB. Göteborg den 4 januari 2000 Investment AB Bure (publ) För ytterligare information kontakta: Ulrika Stenson, IR-ansvarig 0705-90 07 23 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/04/20000110BIT00130/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/04/20000110BIT00130/bit0002.pdf

Dokument & länkar