Bure Hälsa och Sjukvård förvärvar 50 procent av aktierna i Norges största privats

Bure Hälsa och Sjukvård förvärvar 50 procent av aktierna i Norges största privatsjukhus - Fortsatt internationalisering av hälso- och vårdtjänster Bure Hälsa och Sjukvård har förvärvat 50 procent av aktierna i privatsjukhuset Volvat Medisinske Senter AS i Oslo. Säljare är det privata investmentbolaget Foinco Invest AS som fortsättningsvis kommer att äga resterande 50 procent. Volvat som är Norges största privatsjukhus, beräknas 1997 att omsätta cirka 225 MSEK med god lönsamhet. Genom förvärvet, som är inledningen på Bures expansion i Norge, får Bure Hälsa och Sjukvård en kompetent och välmeriterad partner i Norge med betydande erfarenheter inom framför allt privatfinansierad vård. Bure Hälsa och Sjukvårds resultat påverkas positivt av förvärvet. Volvat Medisinske Senter etablerades 1985 i Oslo som en större specialistmottagning med röntgen, lab och mindre operationer. Idag är Volvat ett fullt utrustat sjukhus med tjänster inom de flesta vårdspecialiteter och med speciell kompetens inom ögonkirurgi och ortopedi. Sedan i maj 1997 ingår i Volvat även Wille Laboris som med egna mottagningar i Oslo-området erbjuder arbetshälsovård, primärvård och laboratorieservice. "Med Volvat får vi en mycket kompetent partner inom norsk sjukvård," säger Per Båtelson, VD för Bure Hälsa och Sjukvård. "Volvat har lång erfarenhet av privatfinansierad specialistsjukvård, vilket är ett viktigt komplement till vår egen offentligfinanserade sjukvård". Volvat fungerar som ett komplement till den offentliga sjukvården i det befolkningstäta Oslo- området. Endast omkring 20 procent av koncernens intäkter kommer från det offentliga. Huvuddelen av intäkterna kommer istället från årsavgifter, enskilda patientavgifter och operationer. Volvat har speciellt anpassade tjänstepaket inom sjukvården som erbjuds till familjer, pensionärer, idrottsutövare och företag. Andelen anslutna företag väntas att öka efter förvärvet av Wille Laboris. "Bure Hälsa och Sjukvård har inte minst stor erfarenhet av offentligt finansierad vård," säger Arnstein Endresen, ordförande i Volvat. "Vi får nu tillgång till den stora kunskap som finns inom Bure Hälsa och Sjukvårds nätverk, vilket på sikt även kan betyda utbyte av personal och specialistkompetens". Sjukvårdsmarknaden i Norge uppgår till cirka 100 miljarder SEK. Strukturen överensstämmer i stora delar med det svenska sjukvårdssystemet med undantag att den privata andelen är mindre. Privata aktörer står för cirka 500 MSEK av den norska marknaden. "Investeringen i Volvat är ett viktigt steg i vår internationalisering av Bure Hälsa och Sjukvård och är det första steget in på den norska sjukvårdsmarknaden," säger Roger Holtback, VD och koncernchef i Investment AB Bure. Förvärvet kommer att följas av fler aktiviteter inom de områden som Bure har prioriterat, både i Norge och övriga Nordeuropa". Samtidigt som Bure gör det första förvärvet i Norge har Hans Olov Almaar, 52, kommundirektör för hälso- och sjukvård i Oslo kommun, anställts som landsansvarig i Norge för Bure Hälsa och Sjukvård. Almaas kommer att ansvara för den fortsatta affärsutvecklingen i Norge och rapportera till Bure Hälsa och Sjukvårds ledning i Göteborg. Bure Hälsa och Sjukvård har förutom i Norge idag verksamhet i Sverige, Polen och Danmark. Samtidigt är man i Storbritannien utsedd till "preferred provider" för uppbyggnaden av The Whittington Hospital. I Sverige är Bure Hälsa och Sjukvård ledande inom icke-offentlig sjukvård. Verksamheten består dels av Hälso- och vårdtjänster där arbetshälsovård och specialistsjukvård ingår tillsammans med äldrevård, dels av Medicinsk Service som består av Laboratorietjänster och Distribution av Sjukvårdsmaterial. Genom förvärvet av Volvat får Bure Hälsa och Sjukvård en årlig försäljningstakt på drygt 1 700 MSEK vilket innebär att tillväxtmålet för 1997, en utgående årlig försäljningstakt på 1 500 MSEK, redan har nåtts. Bure Hälsa och Sjukvårds resultat påverkas positivt. Göteborg den 26 juni 1997 Investment AB Bure (publ) För mer information kontakta: Per Båtelson, VD Bure Hälsa och Sjukvård 031 - 335 76 35 Arnstein Endresen, Ordförande Volvat Medisinske Senter +47 22 11 33 80 Cato Lodding, VD Volvat Medisinske Senter +47 22 95 75 90 Mats Brodin, VD Bure Specialistsjukvård 019 - 32 33 70 Hans Eric Melin, Investor Relations, Bure 031 - 335 76 51 Mer information finns att få på http://www.bit.se/ Följande filer finns att ladda ned: (970626 Volvat.doc)

Prenumerera

Dokument & länkar