Bure Hälsa och Sjukvård förvärvar patologiverksamheten vid Östersunds Sjukhus

Bure Hälsa och Sjukvård förvärvar patologiverksamheten vid Östersunds Sjukhus Bure Hälsa och Sjukvårds dotterbolag, Nova Medical, har förvärvat patologi/cytologiverksamheten vid Östersunds Sjukhus. Verksamheten som sysselsätter 14 personer omsätter cirka 8,5 MSEK. Den övertagna laboratorieverksamheten vid Östersunds Sjukhus utgörs av analys av prover inom klinisk patologi och cytologi. Förvärvet omfattar förutom rörelsen övertagande av personal och utrustning. Samtliga 14 anställda kommer att erbjudas fortsatt anställning. "Med verksamheten i Östersund befäster vi vår ställning som den ledande aktören inom laboratoriemedicin i Sverige," säger Orwar Gustafsson, VD för Nova Medical. Patologi/cytologi-verksamheten i Östersund kommer att ingå som en del i Nova Medical S:t Göranslaboratorierna. Kompetensen kommer dock även fortsättningvis att finnas i Östersund. Nova Medical kommer dessutom tillsammans med Jämtlands läns landsting att finansiera specialistutbildning av en patologiläkare i Östersund. "Genom att Nova Medical också har verksamhet inom patologi/cytologi i Stockholm, Eskilstuna och Skövde skapas förutsättningar för en kraftfull samverkan över landstingsgränserna," säger Fredrik Herslow, VD för S:t Göranslaboratorierna. "Nova Medical och Bure Hälsa och Sjukvård har varit den aktör som bäst kunnat tillgodose landstingets krav på service och kvalitet till konkurrenskraftiga priser," säger Lars Jonsson, sjukhusdirektör i Jämtlands läns landsting. Bure Hälsa och Sjukvårds laboratorieverksamhet omsätter cirka 300 MSEK. Verksamheten bedrivs vid laboratorier i Stockholm, Skaraborg, Sörmland, Göteborg och Polen. Hittills under 1997 har Nova Medical fortsatt utbyggnaden av S:t Göranslaboratorierna genom övertagande av obduktionsverksamheten. Samtidigt har Nova Medical Polska vunnit en av de första offentliga upphandlingarna i Gdansk. Göteborg den 25 februari 1997 Investment AB Bure (publ) För mer information kontakta: Orwar Gustafsson, VD Nova Medical 08-21 92 15 Lars Jonsson, Sjukhusdirektör Jämtlands Läns landsting 063-15 31 86 Fredrik Herslow, VD Nova Medical S:t Göranslaboratorierna 0500-43 21 70 Hans Eric Melin, Informationsansvarig Bure 031 - 35 76 51 Mer information finns att få på http://www.bit.se/ Följande filer finns att ladda ned: (970225patologi.doc)

Dokument & länkar