Bure Hälsa och Sjukvård vinner upphandling i Sörmland

Bure Hälsa och Sjukvård vinner upphandling i Sörmland - säkrar laboratorietjänster under tre år. Mälardiagnostik som ingår i Bure Hälsa och Sjukvårds affärsområde Medicinsk Service har i offentlig upphandling erhållit en order på laboratorietjänster för sjukhusen i Sörmlands läns landsting. Med ordern får Mälardiagnostik en omsättning för 1997 på 95 MSEK. Mälardiagnostik driver akutlaboratorier för sjukhusen i Nyköping, Katrineholm och Eskilstuna. Verksamheten omfattar klinisk kemi, patologi och medicinsk mikrobiologi. Mälardiagnostik har även tidigare ansvarat för de aktuella volymerna. Dock är detta första gången som offentlig upphandling har tillämpats och volymerna har vunnits i konkurrens med andra aktörer. Avtalet gäller under tre år med möjlighet till förlängning på två år. "Avtalet är en bra affär för både oss och landstinget," säger Lars Isaksson, VD för Mälardiagnostik. "Vi har ända sedan starten av Mälardiagnostik arbetat med att pressa kostnaderna och därmed också priserna, samtidigt som vi ytterligare utvecklat kvaliteten på vår tjänster". "Vi valde att fortsätta samarbeta med Bure av flera skäl. De satsar på kvalitet och säkerhet och har dessutom mycket konkurrenskraftig prislista", säger Bengt Wallin, landstingsdirektör i Sörmlands län. "Med det nya avtalet sänker vi kostnaderna med 35 MSEK". Kostnaderna på laboratorietjänsterna hålls nere genom samordning inom Bure Hälsa och Sjukvård. Bl a utnyttjas kapacitet på laboratorierna i Skövde och på S:t Görans Sjukhus i Stockholm. Därutöver införs nya IT-system som framöver ytterligare kommer att effektivisera verksamheten. I Bure Hälsa och Sjukvårds affärsområde Medicinsk service ingår förutom laboratorietjänster också Distribution av sjukvårdsmateriel. Övriga affärsområden är Specialistsjukvård, Arbetshälsovård och Äldrevård. Göteborg den 27 november 1996 Investment AB Bure (publ) För mer information kontakta: Lars Isaksson, VD Mälardiagnostik 016-10 38 80 Orwar Gustafsson, VD Nova Medical 08-21 92 15 Hans Eric Melin, Investor Relations Bure 031-35 76 51 Mer information finns att få på http://www.bit.se/ Följande filer finns att ladda ned: (961127sormland.doc)

Prenumerera

Dokument & länkar