Bure har minskat sitt innehav med 400 000 aktier i Gunnebo AB

Flaggningsmeddelande Investment AB Bure har minskat sitt innehav med 400 000 aktier i Gunnebo AB. Bures ägarandel uppgår därefter till 33,2 procent av röster och kapital. Göteborg den 15 maj 1998 INVESTMENT AB BURE (publ)

Prenumerera

Dokument & länkar