Bure har tecknat avtal om ökat ägande i Nobel Biocare AB

I samband med att Nobel Biocare AB förvärvar det amerikanska implantatföretaget Steri-Oss har Bure erbjudits och accepterat att köpa aktier i Nobel Biocare motsvarande cirka 22 procent av de nyemitterade aktier som utgår vid förvärvet av Steri-Oss. Säljare är bl a The 1818 Fund II L.P. Bures ägarandel i Nobel Biocare uppgår före förvärvet till 12,4 procent. Efter förvärvet skulle andelen spädas ut till 9,6 procent. Genom avtalet kommer Bures ägarandel att bli 14,8 procent. Affären förutsätter att en extra bolagsstämma i Nobel Biocare fattar erforderliga beslut om apportemission och upptagande av förlagslån med teckningsoptioner. Vidare förutsätter affären godkännande av amerikanska konkurrensmyndigheter. Göteborg den 29 juni 1998 Investment AB Bure (publ) För mer information kontakta: Knut Leman, Informationsdirektör Bure Direkt: 031-335 76 75

Prenumerera

Dokument & länkar