Bure InfoMedias satsning i USA +400%

Bure InfoMedias satsning i USA +400% Bokförd investering på ca 33 MSEK idag värd ca 167 MSEK Media Metrix som är USAs ledande företag inom webbmätning har noterats på NASDAQ i USA (MMXI). Noteringen skedde genom nyemission till en kurs om 17 USD per aktie. Den 11 maj noterades aktien till en kurs om drygt 45 USD. Bures ägarandel uppgår till 2,7 procent och har efter introduktionen medfört ett övervärde på 134 MSEK. "- Vi insåg direkt framtidsmöjligheterna för bolaget och gick tidigt in i företaget Relevant Knowledge som hösten 1998 fusionerades med Media Metrix. Efter fusionen fick vi en ägarandel om cirka 3 procent. Media Metrix står för den absoluta spjutspetsteknologin inom mätning och utvärdering av omfattande webbtjänster som t ex portaler och e-handelsplatser", säger Ulf Ivarsson, vice VD i Bure och ansvarig för Bure InfoMedia. Börsintroduktionen av Media Metrix skedde genom en nyemission av 3 000 000 aktier till ett pris om 17 USD per aktie. I och med nyemissionen har Bures ägarandel minskat till ca 2,7 procent. Andelens värde uppgick den 10 maj till 167 MSEK, ett övervärde på 134 MSEK. Media Metrix finns representerat i Sverige genom Sifo Groups dotterbolag Sifo Interactive Media som har exklusiv licensrätt i samtliga nordiska länder. Bure InfoMedia äger 51% av kapitalet och 64% av rösterna i Sifo. "Media Metrix with the power of Relevant Knowledge" är USAs ledande företag inom publikmätning av webbsidor. Företaget har samlat en panel omfattande mer än 40 000 personer med en speciell programvara installerad i sina datorer. Programmet gör det möjligt att registrera hur användaren beter sig på Internet, vilka webbsidor som är de mest besökta, mätning av sidornas attraktivitet och marknadspotential. Media Metrix har ca 300 kundföretag såsom ledande annonsbyråer, traditionella mediaföretag, e-handelsföretag, stora teknikbolag, finansiella institutioner, webbproducenter och olika typer av analysföretag. Bland de största märks bl a Microsoft, American On-line och Yahoo. Göteborg den 12 maj 1999 Investment AB Bure (publ) För mer information besök: http://www.mediametrix.com http://www.bure.se För ytterligare information kontakta: Ulf Ivarsson, vice VD, affärsområdesansvarig Bure InfoMedia 031-335 76 35 Knut Leman, Informationsdirektör Bure 031-335 76 75 Ulrika Stenson, Investor Relations Bure 031-335 76 51 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/12/19990512BIT00060/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/1999/05/12/19990512BIT00060/bit0002.doc

Prenumerera

Dokument & länkar