Bure investerar i Appelberg Publishing Agency

Bure investerar i Appelberg Publishing Agency Bure Equity förvärvar 25 procent av aktierna i Appelberg Publishing Agency AB. Bolagets verksamhet är produktion av företagstidningar och investeringen är ett första steg i Bures satsning inom det verksamhetsområdet. Bure har vidare option på att öka sitt ägande till mellan 42 och 55 procent fram t o m september 2002. Appelberg är störst i Sverige på produktion av företagstidningar för stora internationella företag. Bolaget hade under det senaste räkenskapsåret en omsättning på 83 MSEK och sysselsatte ca 40 personer. Bland kunderna märks storföretag såsom Alfa Laval, Ericsson, Gambro, SCA, Skandia, Tetra Pak m fl. Tidningarna görs både i tryckt och digital form. Appelberg arbetar med ett stort nätverk av skribenter och fotografer och hanterar 20 olika språk, vilket ger en bra konkurrensfördel när internationella företag lägger ut tidningsuppdrag. Bolaget är internationellt välkänt och har huvudkontoret i Stockholm. "Vi har funnit Appelbergs verksamhetsområde mycket spännande och tror att det finns mycket goda förutsättningar att dels växa vidare i Sverige men också expandera till utländska marknader. Appelbergs imponerande kundlista, dess professionella organisation samt dess position på marknaden, gör att vi tror att Appelberg kommer att utgöra en stabil grund för fortsatt tillväxt inom verksamhetsområdet företagstidningar", säger Per Lundgren, Investment Manager, Bure Equity. "Vi ser Bure som en stark och intelligent delägare som tidigare framgångsrikt har byggt nya strukturer genom förvärv och hög organisk expansion och som förändrat förutsättningarna i flera branscher. Appelberg får en partner som tillför industriell och finansiell kunskap och kreativitet och som kompetensmässigt har en god grund att stå på via sitt engagemang i Citat", säger Olle Appelberg, VD och grundare av Appelberg Publishing Agency. Investeringen i Appelberg kompletterar väl Bures investeringar inom området Media & Informationstjänster. Inom området återfinns f n Observer, Citat och MobileOpinion. Göteborg 12 februari 2001 Bure Equity AB För mer information kontakta: Per Lundgren, Investment Manager, Bure Equity 031 - 335 75 76 Knut Leman, Informationsdirektör, Bure Equity 031 - 335 76 75 Olle Appelberg, VD Appelberg Publishing Agency 08 - 406 54 21 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/12/20010212BIT00410/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/12/20010212BIT00410/bit0002.pdf

Dokument & länkar