Bure investerar i Guide Datakonsult

Bure investerar i Guide Datakonsult - förstärker inom IT-konsulting Bure IT/Infomedia förvärvar 45 procent i Guide Datakonsult AB, ett av Sveriges största oberoende IT-konsultföretag. Guide Datakonsult som är helt personalägt, beräknas 1996 omsätta drygt 200 MSEK. Förvärvet sker genom kombination av erbjudande till aktieägarna i Guide Datakonsult och nyemission. Guide Datakonsult, som grundades 1988, är etablerat i Stockholm och Göteborg samt med ett dotterbolag i Finland. Verksamheten är uppdelad i systemutveckling, systemintegration och IT-management och är helt branschoberoende. Kunderna utgörs främst av stora och medelstora företag inom både privat näringsliv och offentlig förvaltning. Omsättningen för 1995 uppgick till 161 MSEK med ett resultat före skatt på 20 MSEK. "Guide har som produkt- och leverantörsoberoende konsultföretag en framstående position på marknaden och är kompetensmässigt bland de främsta i branschen", säger Ulf Ivarsson, chef för Bure IT/Infomedia. "Engagemanget i Guide innebär en tydlig förstärkning inom området IT-konsulting, där vi tidigare har ett gemensamt ägande med Guide i Communicator AB". Avtal har tecknats med huvudaktieägarna i Guide om förvärv av 15 procent av kapitalet och 35 procent av rösterna. Samtidigt har ett erbjudande lämnats till övriga aktieägare. Detta i kombination med nyemission ger Bure IT/InfoMedia 45 procent av kapital och röster. Guide värderas till ca 200 MSEK. Övriga aktier kommer även fortsättningsvis att ägas av ledning och personal. "Ett fortsatt starkt ägarengagemang från personalen är ett viktigt incitament", säger Ulf Ivarsson. "Kompetent och motiverad personal är en avgörande framgångsfaktor. Guide investerar cirka 15 procent av omsättningen i kompetensutveckling och utbildning. Detta har starkt bidragit till att Guide är ett av de absolut bästa och mest lönsamma företagen i branschen idag. Bure kommer att stödja och bidra till bolagets fortsatta expansion". "Med Bure får vi en stabil och långsiktig ägare vilket är en förutsättning för vidare expansion", säger Göran Westling, VD i Guide Datakonsult AB. "Samverkan med andra företag i Bure ger oss såväl konkurrens- som kompetensmässiga fördelar. Med en finansiellt stark ägare förbättrar vi vår position i konkurrensen om branschens största uppdrag". Bure IT/Infomedia etablerades som affärsområde 1996. Prioriterade områden är IT för hälso- och sjukvård, IT-konsulting, Informationstjänster och Mediaproduktion. Därtill är Bures innehav i Scribona en del i IT/Infomedia. Göteborg den 21 november 1996 Investment AB Bure (publ) För mer information kontakta: Ulf Ivarsson, Affärsområdesansvarig IT/Infomedia 031-35 76 35 Göran Westling, VD Guide Datakonsult AB 08- 634 45 04 Karl-Erik Rasmusson, vice VD Guide Datakonsult AB 031-709 50 05 Hans-Eric Melin, Investor Relations Bure 031-35 76 51 Mer information finns att få på http://www.bit.se/ Följande filer finns att ladda ned: (961121guide.doc)

Prenumerera

Dokument & länkar