Bure investerar i RelevantKnowledge, USAs ledande företag för Webbmätningar

Bure IT/InfoMedia har förvärvat 6% av aktierna i RelevantKnowledge med option att förvärva ytterligare aktier i företaget. RelevantKnowledge är USAs ledande företag för mätningar av Webb-universum. RelevantKnowledge har utvecklat ett verktyg och en metod som med demografiska och jämförbara fakta kan mäta besöksfrekvensen på nätet. Metoden gör att det nu går att objektivt mäta affärsnyttan för t ex Webbhandel och annonsering. RelevantKnowledge använder sig av en panel speciellt rekryterad för att utgöra ett representativt urval av samtliga webbanvändare. En mjukvara installeras i panelmedlemmarnas datorer och möjliggör överföring av information i realtid om deras beteende på nätet. Resultatet sammanställs och kan sedan presenteras uppdelat på, ålder, kön, familjesituation, inkomst och yrke. RelevantKnowledge startades hösten 1996 och har idag över 6 500 paneldeltagare över hela USA. De första redovisade mätningarna presenterades hösten 1997. Kunderna består av annonsörer, medie-förmedlare och medieföretag. Bland företagets större kunder kan nämnas General Motors, IBM och Intel. Omsättningen för RelevantKnowledge beräknas för 1998 uppgå till ca 25 MSEK. Företaget planerar en börsintroduktion inom två år. Bures investering är på 2 MUSD och motsvarar ca 6% av aktierna i RelevantKnowledge med en option på att förvärva ytterligare ca 5 % aktierna i bolaget under 1999. Andra investerare är bl a J H Whitney, Robertson Stephens och Lazard Freres. "Användningen av olika webbtjänster ökar starkt inom t ex elektronisk handel och - annonsering, därmed ökar också behovet av kvalificerade mätningar och analyser av affärsnyttan. Vi ser en betydande marknadspotential för RelevantKnowledge inte minst här i Europa, säger Ulf Ivarsson affärsområdesansvarig för Bure IT/InfoMedia. Satsningen gör också att RelevantKnowledge nu genom Bure får möjlighet att föra över ny teknik från USA till andra marknader i Europa och Asien. Sifo Group har via dotterbolaget Sifo Interactive Media tecknat en exklusiv licensrätt för RelevantKnowledge för samtliga nordiska länder. Aktierna i Sifo Group skall enligt bolags-stämmobeslut i Scribona våren 1998 delas ut till Scribonas aktieägare och noteras på Stockholms Fondbörs under hösten. Därmed blir Sifo Group ett delägt dotterbolag till Bure IT/InfoMedia. Bure IT/InfoMedia är idag verksamt inom IT-tjänster, Informationstjänster och Handel & Distribution med företag som CR&T, Dimension, Salcom, Udac, Citat Mediaproduktion och de två börsnoterade företagen Guide Konsult och Scribona. Omsättningen inom affärsområdet beräknas 1998 uppgå till ca 11 000 MSEK. Göteborg den 10 juli 1998 Investment AB Bure (publ) kontakta: hetsansvarig Informationstjänster Mobil: 0705-11 76 75 www.bure.se www.relevantknowledge.com Mer information finns att få på http://www.bit.se/ Följande filer finns att ladda ned: (PressRK98062495_.doc)

Prenumerera

Dokument & länkar