Bure Investeringar säljer innehavet i Fritidsresor

Bure Investeringar säljer innehavet i Fritidsresor - Realisationsvinst 126 MSEK Inom ramen för Bures engagemang i Nordic Capital har investeringen motsvarande 5,5% i Fritidsresor avyttrats. Köpare är brittiska Thomson Travel Group. Försäljningen innebär en realisationsvinst på 126 MSEK, vilket ökar Bures substansvärde med 2:30 SEK per aktie. Den beräknade realisationsvinsten kommer att redovisas under första kvartalet 1998, under förutsättning att affären godkänns av EUs konkurrensmyndigheter. "Vår investering i Fritidsresor är ännu en framgångsrik affär inom Bure Investeringar, och ger oss en bra start på det nya året säger Per-Henrik Berthelius chef för affärsområdet Bure Investeringar." Göteborg den 22 december 1997

Prenumerera

Dokument & länkar